Beyanname Versiyon Güncellemeleri Yapıldı

Tarih: 10 Mayıs 2021    Kategoriler: Geliştirme Duyuruları, Muhasebe    Etiketler:

Beyanname versiyon güncellemeleri yapıldı;

1- Geçici Vergisi Beyannamesi (Gelir) Versiyon Güncellemesi

 • Versiyon 18’den versiyon 19’a geçilmiştir.
 • Damga vergisi tutarında değişiklik yapılmıştır.

2- Geçici Vergisi Beyannamesi (Kurumlar) Versiyon Güncellemesi

 • Versiyon 28’den versiyon 29’a geçilmiştir.
 • Matrah Bildirimi alanlarında yeni alanlar eklenmiş, bazı alanlarda çıkarılmıştır.
 • Vergi Bildirimi alanında Damga Vergisi tutarı güncellenmiştir.
 • Ekler alanında KKEG sekmesinde yeni alan eklenmiştir.
 • Ekler alanında 6491 s. Kanun 12/5 Md. kapsamında İtfa Payları açıklama alanı eklenmiştir.

3- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Versiyon Güncellemesi

 • Versiyon 2’den versiyon 3’e geçilmiştir.
 • Genel Bilgiler alanında dönem tipi sekmesinde 3 aylık seçeneği eklenmiştir.
 • Poşete Ait Bilgiler alanında başlık açıklamaları ve geri kazanım tutar oranları güncellenmiştir.
 • Diğer ürünlere ilişkin GEKAP bildirimleri yeni tablosu eklenmiştir.
 • Sonuç hesapları yeni seçeneğini eklenmiştir.

4- KDV Beyannamesi Versiyon Güncellenmesi

 • Muh3011 ve Muh3201 ekranlarında tevkifat işlem türleri güncellenmiştir.
 • Ekler kısmına “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim” alanı eklenmiştir.
 • Versiyon 31’den versiyon 32’ye geçilmiştir.

5- KDV 2 Beyannamesi Versiyon Güncellenmesi

 • KDV 2 beyannamesi ekran görüntülerinde açıklamalar ve yeni tevkifat oranları eklenmiştir.

6- Kurumlar Vergisi Beyannamesi Versiyon Güncellenmesi

 • Versiyon 22’den versiyon 23’e geçilmiştir.
 • Kazanç ve İlaveler alanına yeni seçenekler eklenmiştir.
 • Vergi Bildirimi sekmesine yeni alanlar eklenmiştir. Başlıklar da güncellemeler yapılmıştır. Damga Vergisi oranları güncellenmiştir.
 • Ekler sekmesinde KKEG yeni seçenekleri eklenmiştir.
 • Ekler sekmesine yeni alanlar eklenmiştir.

7- Gelir Vergisi Beyannamesi Versiyon Güncellenmesi

 • Versiyon 18’den versiyon 19’a geçilmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı sekmesinde bulunan Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim ekranına yeni alanlar eklenmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı sekmesinde bulunan Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim ekranındaki açıklamanın tam görünmesi sağlanmıştır.
 • Kazanç Bildirim Detayı sekmesinde bulunan Diğer Kazanç ve İratlarına İlişkin Bildirim ekranındaki İratlar Türü gelen istisna tutarı güncellenmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı sekmesinde bulunan Diğer Kazanç ve İratlarına İlişkin Bildirim ekranındaki Gayrimenkul Türü Yeniden Değerlenmiş Alış Bedeli hesaplaması güncellenmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı sekmesinde bulunan Vergi Bildirimi ekranına yeni alanlar eklenmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı sekmesinde bulunan Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim ekranındaki Verilen Ek alanındaki Hesap Özeti ve Bilanço türüne göre Damga Vergisi oranları güncellenmiştir.
 • Ekler sekmesinde bulunan Bilanço Esas Kardan Mali Kar Gösteren Bildirim tablosu eklenmiştir.

8- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Versiyon Güncellemesi

 • Versiyon 10’dan versiyon 11’e geçilmiştir.
 • Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde bulunan Matrah ve Vergi Bildirimi tablosu güncellenmiştir.
 • Beyanname içerisinde yeni eklenen ve güncellene alanlar MUHSGK tasarımı olan muh3019 ekranlarına da aktarılmıştır.
 • Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde bulunan Matrah ve Vergi Bildirimi içerisindeki ödemelerin tür kodlarında 017 tür kodu Ücret 6550 Sayılı Kanunlar kapsamı olarak güncellenmiştir.
 • Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde bulunan Toplamlar alanına Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 s. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar satırı eklenmiştir.
 • Ekler sekmesindeki Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim sekmesinde yer alan Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler tablosunda alan adlarında güncelleme yapılmıştır. 5746 s. Kanuna ilişkin terkin Oranı kolonu 95, 90 ve 80 olarak güncellenmiştir.
 • Ekler sekmesindeki 4691 s. Kanun Kapsamında Bildirim sekmesindeki alanların tamamı güncellenmiştir.
Son Eklenen 5 Haber