Beyanname Versiyon Güncellemeleri Yapılmıştır

Tarih: 29 Nisan 2022    Kategoriler: Geliştirme Duyuruları, Muhasebe    Etiketler:

Beyanname versiyon güncellemeleri yapıldı;

1-Geçici Vergisi Beyannamesi (Gelir) Versiyon Güncellemesi,

 • Geçici Vergisi Beyannamesi (Gelir) (1032) Matrah Bildirimi – İndirimler Tablosundaki türler güncellenmiştir.
 • Matrah Bildirimi dip notu güncellenmiştir.
 • Matrah Bildirimi – Ekler – İşletme Hesap Özeti başlıkları güncellenmiştir.

2-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Versiyon Güncellemesi,

 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Bdp programında versiyon olarak 3’ten 4 olarak güncellenmiştir.

3-Kurumlar Vergisi Beyannamesi Versiyon Güncellemesi,

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi (1010) Bdp programında versiyon olarak 23’ten 24 olarak güncellenmiştir.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi – Kazanç ve İlaveler – Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna ve İndirimler tablosu – 365 -KVK Geçici Madde 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnası maddesi eklenmiştir.
 • Vergi Bildirimi – Kalan Vergi İndirimi alanı eklenmiştir.
 • Vergi Bildirimi – Damga vergisi tutarlarının güncellenmiştir.
 • Ekler – İşletme Hesap Özeti başlıkların güncellenmiştir.
 • Ekler – Dar Mükellef ortakları başlık güncellenmiştir.
 • Ekler – KKEG sekmesine yeni alanların eklenmiş ve güncellenmiştir.
 • Ekler – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlar yeni kolon eklenmiş / kaldırılmıştır.
 • Ekler – Ar-Ge Tasarım Bilgileri yeni kolonlar eklenmiştir.
 • Ekler – Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler sekmesi eklenmiştir.
 • Ekler – Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar sekmesi eklenmiştir.
 • Ekler – Teknokent Sermaye Desteği İndirimi sekmesi eklenmiştir.
 • Ekler – Teknogirişim Sermaye Desteği sekmesi eklenmiştir.

4-Gelir Vergisi Beyannamesi Versiyon Güncellemesi,

 • Gelir Vergisi Beyannamesi (1001A) Bdp programında versiyon olarak 19’dan 20 olarak güncellenmiştir.
 • Genel Bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumları ve Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül tabloları kaldırılmıştır.
 • Kazanç Bildirim Detayı – Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim tablosu kaldırılmıştır.
 • Kazanç Bildirim Detayı – Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim sekmesinde başlıklar güncellenmiş ve açıklama eklenmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı – Serbest Meslek Kazançlara İlişkin Bildirim sekmesi alt toplamlarda Serbest Meslek Kazançları Toplamları eklenmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı – Menkul Sermaye İradına İlişkin Bildirim sekmesi alt açıklama devamı getirilmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı – Diğer Kazanç ve İratlarına İlişkin Bildirim – Gayrimenkul Türü Yeniden Değerlenmiş Alış Bedeli hesaplaması Bdp’deki gibi güncellenmiştir.
 • Kazanç Bildirim Detayı – Diğer Kazanç ve İratlarına İlişkin Bildirim – İratlar Kazancın Türü alanına göre gelen istisna tutarları güncellenmiştir.
 • Vergi Bildirimi Damga vergisi oranları güncellenmiştir.
 • Vergi Bildirimi – Kalan Vergi İndirimi Toplamı alanı eklenmiştir.
 • Ekler alanına yeni sekmeler eklenmiştir. 
 • Gelir Bildirim – Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosundaki “İndirim Türü” seçmeli alanına aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
  Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançların %50’si (GVK89/16)
  KVK Geçici Madde 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnası

 

Son Eklenen 5 Haber