Beyanname Versiyon Güncellemeleri Yapılmıştır

Tarih: 4 Temmuz 2022    Kategoriler: Geliştirme Duyuruları, Muhasebe    Etiketler:

Beyanname versiyon güncellemeleri yapıldı;

1- KDV Beyannamesi (1015 A) Versiyon Güncellemesi,

 • KDV Beyannamesi (1015 A) versiyon olarak 34 den 35 olarak güncellenmiştir.
 • KDV Beyannamesi/ Matrah /“İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi aşağıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir.
 • KDV Beyannamesi/ Matrah /“Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanına 627 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenerek tevkifat oranı 4/10 olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • “Matrah” kulakçığında yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda “İşlem Türü” seçmeli alanında 618 kod açıklamasına Demir Çelik ibaresi eklenerek işlem türü adı “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.
 • İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi aşağıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir.
 • “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında yer alan “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” alanına 448 “Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenmiştir.
 • Aynı tabloda yer alan 418 kod açıklaması “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir, Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.
 • “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna 338 “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2)]” kodu eklenmiştir. “KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli” sütunu sadece 301, 322 ve 338 kodunu kullanarak bilgi girişi yapacak olan mükelleflerimize için aktif; diğer kodları kullanarak bilgi girişi yapan mükelleflerimiz için pasif olarak beyannamede görünecektir.
 • “Ekler” kulakçığında bulunan “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” kulakçığının adı “Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” olarak değiştirilmiş ve kulakçık içeriğine ikinci bir tablo olarak “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir.
 • “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler” tablosunda yer alan “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” bölümüne ”107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Tutarı” adında yeni bir sütun eklenmiştir.

2- KDV 2 Beyannamesi (1015 B) Versiyon Güncellemesi,

 • KDV 2 Beyannamesi (1015 B) versiyon olarak 11 den 12 olarak güncellenmiştir.
 • KDV 2 Beyannamesi /Vergi Bildirimi /“Vergi Bildirimi” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi yukarıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir.
 • KDV 2 Beyannamesi /Vergi Bildirimi /“Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanına 227 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenerek tevkifat oranı 4/10 olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • KDV 2 Beyannamesi /Vergi Bildirimi /“Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanındaki 218 kod açıklamasına Demir Çelik ibaresi eklenerek tür adı “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir, Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.
 • KDV 2 Beyannamesi /Ekler /“İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir.

3- Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (1003 A) Versiyon Güncellemesi,

 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A “Ödemeler” sekmesi fatura içerisindeki Cari Unvan Soyadı(Unvanı) kolonuna gelmektedir. Müşteri Soyadı ve Adı şeklinde gelmesi sağlanmıştır.

4- Geçici Vergi (Kurum) Beyannamesi (1032) Versiyon Güncellemesi,

 • Geçici Vergi (Kurum) Beyannamesi versiyon olarak 30 dan 31 olarak güncellenmiştir.
 • Geçici Vergi (Kurum) Beyannamesi “Ekler/ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” sekmesine 7326 sayılı kanun kapsamında yeni alan eklenmesi oluşan KKEG satırı eklenmiştir.
 • “Matrah Bildirimi” sekmesi yer alan “Ticari Bilanço Karı” satırından sonra gelmek üzere “Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç” ve “İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç” satırları eklenmiştir.1.1-Matrah Bildirimi sekmesi seçeneklerin eklenmesi;
  -KVK 32.Mad.kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?
  -KVK’nın 32/8 Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
  -KVK’nın 32/8 Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
  -KVK’nın 32/7 Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
  -KVK’nın 32/7 Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı

  1.2-Matrah Bildirimi sekmesi seçeneklerin kaldırılması;
  -KVK’nın 32/6 Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
  -KVK’nın 32/6 Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı

  1.3-7143/7326 sayılı Kanuna göre matrah artırımında bulunmuş iseniz artırımında bulunduğunuz yıla ait zararın yarısını yazabilirsiniz. dip notu eklenmesi
  1.4- Matrah Bildirimi kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “301” kodlu “İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer)” satırı çıkarılmış olup; aşağıdaki seçenekler eklenmiştir.

  -İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-1-2) (Tam mükellef kurumlardan)
  -İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GYO’lardan)
  -İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-4) (Diğer fonlardan) satırları eklenmiştir.
  -KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna
  -KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna
  -KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
  -KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası

 • “Ekler” kulakçığında yer alan “Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Tablosu’nda yer alan “Genel İndirim Oranı ()” sütununun adı “Genel İndirim Oranı/Yurt Dışından Getirilen Sermayeye İlişkin Oran ()” olarak değiştirilmiştir. Bu sütunda yer alan “0” ve “50” oranlarına ilave olarak “75” oranı da eklenmiştir.
 • “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” tablosu revize edilmiş olup dört yeni “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” eklenmiştir.
 • “Ekler” kulakçığında yer alan “Fatura Bilgileri” tablosu beyannameden çıkartılmıştır.
 • “Matrah Bildirimi” kulakçığında yer alan “Safi Geçici Vergi Matrahı” satırından sonra gelmek üzere, “KVK’nın 32/6 maddesi kapsamında payları en az %20 oranında olmak üzere, ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? ” şeklinde soru satırı ve “Evet”/”Hayır” cevap seçenekleri eklenmiş olup; “Evet” seçeneğinin seçilmesi durumunda vergi hesaplaması %21 üzerinden; “Hayır” seçilmesi durumunda ise %23 üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.
 • “KVK’nın 32/6 maddesi kapsamında, payları en az %20 oranında olmak üzere, ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermiş olan mükelleflerde; “KVK’nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı” ve “KVK’nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı” satırlarına, bu matrahlarla sınırlı olmak üzere, oran %20; “Hayır” yanıtını vermiş olan mükelleflerde %22 olarak uygulanacaktır.
Son Eklenen 5 Haber