03 - Finans Yönetimi

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

199 görüntüleme 18 Temmuz 2017 Güncellenme: 2 Haziran 2020 2

Hesaplarını dövizli takip ettiğimiz cariler için belli dönemlerde kur değerlemesi yapmaktayız. Hangi evraktan dolayı ne kadar kur farkının oluştuğu ile ilgili Dia’da otomatik kur farkı hesaplaması yapabilmek için Cari Hesap Fişleri Listesi [SCF1300] içinde  Ekle > (KF) Kur Farkı Fişi eklenir.

Açılan Kur Farkı Hesaplama Parametreleri [SİS0500] penceresinden hangi tarihe, hangi döviz cinsine, hangi kura göre kur farkı oluşturulacak belirleme yapılır. Hesapla denilir.

Oluşan Cari Hesap Kur Farkı Fişi belirlenen parametrelere göre Kur Farkı Borç ve Kur Farkı Alacak şeklinde oluşur.


Kur farkı fişi oluşturulur. Oluşan Cari Hesap Fişi(Kur Farkı Fişi) Cari Hesap Fişleri Listesi ve Cari Hesap Fişleri(Ayrıntılı) listesi üzerinden görüntülenir.

Yardımcı oldu mu?