03 - Finans Yönetimi

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

1261 görüntüleme 18 Temmuz 2017 Güncellenme: 2 Şubat 2021 2

Hesaplarını dövizli takip ettiğimiz cariler için belli dönemlerde kur değerlemesi yapmaktayız. Hangi evraktan dolayı ne kadar kur farkının oluştuğu ile ilgili Dia’da otomatik kur farkı hesaplaması yapabilmek için Cari Hesap Fişleri Listesi [SCF1300] içinde  Ekle > (KF) Kur Farkı Fişi eklenir.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Açılan Kur Farkı Hesaplama Parametreleri [SİS0500] penceresinden hangi tarihe, hangi döviz cinsine, hangi kura göre kur farkı oluşturulacak belirleme yapılır. Hesapla denilir.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Oluşan Cari Hesap Kur Farkı Fişi belirlenen parametrelere göre Kur Farkı Borç ve Kur Farkı Alacak şeklinde oluşur.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama
Kur farkı fişi oluşturulur. Oluşan Cari Hesap Fişi(Kur Farkı Fişi) Cari Hesap Fişleri Listesi ve Cari Hesap Fişleri(Ayrıntılı) listesi üzerinden görüntülenir.

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Yardımcı oldu mu?