04 - Muhasebe Yönetimi

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

1063 görüntüleme 28 Mayıs 2020 Güncellenme: 2 Şubat 2021 1

Bilindiği üzere, 22.04.2020 tarihinde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan 4447
Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret
Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde, ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret
desteğinden yararlanılabilmesi için bu işçilere ilişkin aylık bildirimlerin
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın
3’üne kadar işverenlerce girilmesi gerekmektedir.
SGK işveren uygulama sistemine xml olarak veri yüklenebilmesi için DİA içerisinde yapılması
gereken adımlar;
Puantaj ücretsiz izinli çalışılmayan gün sayısı var ise ve eksik gün nedeni girilerek personellere ait
puantajlar ilgili ay için hesaplanarak kayıt edilir.

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

  DİA ile bulut teknolojisi üzerinden, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden satış ve e-ticarete tüm iş süreçlerinizi birbirine entegre yönetin.
  DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.

  Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

  Ücretsiz İzinli Çalışan Bildirgesi (PER9038A) Raporu için puantaj hazırlanan ay , şube seçimi
  ve eksik gün nedeni seçilerek önce ekran seçimi ile bilgilerinizi kontrol ettikten sonra
  parametre ekranına geri dönerek Diğer butonunda bulunan XML Hazırla seçeneği
  kullanılarak xml dosya hazırlanarak kayıt edilir.

  Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml HazırlamaPandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

   

  Personel Listesi [PER1000] ekranına girilerek ‘SGK Isv.Uyg. Bağlan’ kutucuğuna tıklanıp
  https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi bağlanabilirsiniz. SGK İşveren Uygulama ekranına
  şifre bilgilerinizin gelebilmesi için firma kartında bulunan şube tanımlarına SGK bağlantı şifre
  girişlerinizi yapabilirsiniz.
  Bağlantı kurulunca İşveren sekmesinde bulunan COVID 19 ücretsiz izin işveren xml giriş
  butonu işaretlenip DİA’dan oluşturulan xml seçilerek yükleme sonrasında verilerinizi kontrol
  edebilirsiniz.

  Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

   DİA ile bulut teknolojisi üzerinden, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden satış ve e-ticarete tüm iş süreçlerinizi birbirine entegre yönetin.
   DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

   Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.

   Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

    DİA ile bulut teknolojisi üzerinden, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden satış ve e-ticarete tüm iş süreçlerinizi birbirine entegre yönetin.
    DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

    Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.

    Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

    Yardımcı oldu mu?