Dış Ticaret

Dış Ticaret Malzeme Millileştirme

1162 görüntüleme 23 Şubat 2022 Güncellenme: 24 Şubat 2022 3

DİA’da Dış Ticaret ithalat işlemlerinde malzeme millileştirme işlemleri için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1- Sistemde 2 adet (MERKEZ, ANTREPO) depo tanımlaması yapılır.


2- İthalat işlemi gerçekleştireceğimiz malzemenin, mal alım faturası ile (ithalat kartı seçilerek) antrepo deposuna giriş işlemi yapılır.

3- İlgili ithalat işleminde oluşan nakliye bedeli, gümrük bedeli vs. gibi masraflar alınan hizmet faturası ile antrepo deposuna girilir. Detay sekmesinden ithalat kartı seçilmelidir.
4- İşlem yaptığımız ithalat dosyası üzerinde iken diğer butonu altında bulunan stokları maliyetlendir seçeneği ile hizmet mailyet dağıtım işlemi gerçekleştirilir.5- Sistem parametleri ekranında scf.07.06 – oluşturduğunuz sair çıkış fişindeki kalemleri kullanarak yeni bir “Sair Giriş” oluşturmak istiyor musunuz? Parametresininin değeri “evet” olarak kaydedilmelidir.


6- Sistem parametleri ekranında scf.18.55 Sair çıkış fişlerinde öntanımlı fiyat parametresi ile bir fiyat yöntemi seçilir. Fiyat yöntemi için “Maliyet” “FİFO” “Ortalama Giriş” yöntemlerinden birinin seçilmesi tavsiye edilmektedir.


7- Millileşecek kadar malzemenin “Sair Çıkış” fişi ile çıkış işlemi gerçekleştirilir. Depo olarak Antrepo seçilmelidir.8- scf.07.06 parametre değerini “evet” olarak değiştirdiğimiz için, işlemi kaydederken karşımıza gelen uyarı ekranına evet dendiğinde, sistem otomatik olarak sair giriş fişini açacaktır.


9- Sair giriş fişi içerisinde çıkışını yaptığımız, millileştirilecek malzeme, merkez depoya sair giriş olarak kaydedildiğinde, malzeme millileştirme işlemlerini tamamlamış oluruz.

* Muhasebeleştirme işlemleri için mal alım ve hizmet alım işlemleri 159 hesaplara işlenir.  Sair giriş fişi 159- Verilen Sipariş Avansları Hesabı ve 153-Ticari Mallar Hesabı arasındaki kaydı yapmamızı sağlamaktadır. Bu süreçte + Maliyet fişi ve sair çıkış fişini muhasebeleştirmeye gerek yoktur.

Yardımcı oldu mu?