05 - E-Devlet

Hal Kayıt Sistemi Senaryosu İle E-Fatura Düzenlenmesi

3802 görüntüleme 31 Ağustos 2020 6

Stok kartlarına HKS ile ilgili alanlar eklemiştir. Bu alanlarda; ürüne ait künye numarası, mal sahibi ve Vergi/T.C. kimlik numarası yer almaktadır. Künye numarasının 19 haneli yazılması gerekmektedir.

DİA’ da hal kayıt sistemi senaryosu ile e-fatura, e-irsaliye gönderilmesi sağlandı. E-fatura ve e-irsaliye senaryolarına; E-Fatura HKS senaryosu eklenmiştir.

E-faturada senaryo HKS seçildiği durumda; tip alanına satış ve komisyoncu olarak iki seçenek gelmelidir.

HKS senaryosunda e-fatura düzenlerken tipin komisyoncu seçilmesi durumunda; komisyon tutarı, komisyon KDV, navlun ücreti gibi alanların girilmesi gereken durumlar için, fatura içerisinde yer alan 4 sekmesindeki stopaj alanlarının kullanılabilmesi sağlandı.

Yardımcı oldu mu?