Dış Ticaret

İthalat Stok Maliyetlendirme

994 görüntüleme 19 Temmuz 2017 4

İthalatını yaptığınız stokların maliyetlendirmesini işlemek için, ithalat işlemlerini sırasıyla işlemek gerekmektedir.

Öncelikle yaptığımız ithalatı tüm işlemlerimize bağlayabilmek için İthalat Kartı tanımlanır.

İthalat Kartı tanımlandıktan sonra, ithal edilen stokların Mal Alım Faturaları sisteme işlenir. Bu fatura girişleri sırasında ithalat için en önemli kısım, Detay sekmesinde önceden tanımlanan ithalat kartı ile evrakın bağlanmasıdır.

Mal Alım Faturaları ithalat ile bağlanarak sisteme işlendikten sonra, alınan hizmetlerin faturalarını kesebilmek için öncelikle alınan hizmet kartlarının açılması gerekmektedir. Açılan kartları, muhasebeleştirme işlemine hazırlamak amacı ile muhasebe kodları da içine tanımlanır.

Muhasebe kodlarıyla bağlantıları kurulmuş olan hizmet kartları artık Alınan Hizmet Faturasına işlenmeye hazırdır. Aynı mal alım faturasında da olduğu gibi buradaki önemli kısım faturayı ithalat kartı ile bağlamaktır.

Alınan hizmet faturaları da sisteme işlenen ithalat artık maliyetlendirme işlemi için hazırdır. Tekrar İthalat Kartı Listesine döner, [F12 Diğer] işlemler altındaki “Stok Maliyetlendir” seçeneği ile işlemi başlatılır.

Açılan ekran, Hizmet Maliyet Dağıtımları ekranıdır. Burada Mal Alım ile Alınan Hizmet Faturaları birleştirilerek tüm işlemler sonunda ithal edilen stoklar kaça mal olduğu hesaplanır. Bunu yaparken, üst tabloda yer alan hizmetler şirket prosedürüne göre dağılımı seçilir, neye göre maliyet oluşturacağı seçilir.
Örneğin; tüm hizmet bedelleri tüm stoklara “Tutara Göre” bölüştürülmüştür.

Bölüştürme şekli ve türü seçildikten [F2 Maliyet Fişi Oluştur] butonu ile maliyetlendirme işlemi gerçekleştirilir. Maliyetlendirme sonrasında Malzeme Fişi Listesinde maliyetlendirilen bilgileri Açıklama alanında belirtilen bir fiş elde edilir.

Yardımcı oldu mu?