06 - Mağaza Yönetimi

Kare Barkod Kullanımı

1956 görüntüleme 24 Temmuz 2017 Güncellenme: 15 Aralık 2022 4

Kare Barkod; siyah beyaz hücrelerden oluşan, iki boyutlu özelliği sayesinde bir çok datayı tek barkod içerisinde kullandırma özelliği olan bir barkod türüdür. Kare barkod türleri içerisinde QR Kod, DataMatrix ve Aztec gibi türler ile kendi içerisinde ayrılmaktadır.

DİA Seri-Lot Barkod Basımı ekranı üzerinden DataMatrix yöntemi ile barkodlar oluşturulup kullanılabilmektedir.

Bu barkodları basabilmek ve kullanabilmek için DİA içerisinde aşağıdaki adımları takip etmek gerekir.

Kare Barkod Tanım <scf2421> kartı ile sisteme hangi bilgileri içeren kare barkod kullanımı olacak ise, o tiplerde isimler vererek şablonlar tanımlanmalıdır. T.O.B.B tarafından belirlenen GS1 Standartları kapsamında belirlenen bazı sabit değerler ile başlayacak şekilde, ürünleri barkod, seri, tarih, lot veya diğer bilgilerini içeren kare barkod yapılanması DİA içerisinde mümkündür.

Yukarıda görüleceği üzere; Değer alanına yazılan, 01 (GS1 Uygulaması Barkod Sabiti) toplam 2 karakter sayısına sahip olduğu için; başlangıç ve bitiş değerleri toplam aralık 2 karakter olacak şekilde hazırlanmıştır ve satır tipi sabit değer seçilmiştir. Devam eden satırda, stok ana barkod seçilmiş ve kaç karakterli barkodlar kullanılacak ise başlangıç ve bitiş değerleri verilmiştir. Yine GS1 Standartlarında 21 (GS1 Uygulaması Seri-Lot Sabiti) değeri ile Seri-Lot bilgisinin basılacağı belirtilmiş ve devamında Seri-Lot için şablon girilmiştir.

Şablon kullanımları bu şekilde tanımlanabilir.Şablon tanımlama ve daha detaylı bilgi için; DİA- Kare Barkod Nasıl Kullanabilirim? linkini ziyaret edebilirsiniz.

Takip eden adımda Stok Kartı içerisindeki, Kare Barkod Şablon tercihi, stok takip şekli ve barkod alanları ayarlanmalı/doldurulmalıdır.

Görüleceği üzere, 01 kodlu karekod şablonu şeçilmiş, seri takip tercihi açılmış ve barkod alanına toplamda 13 karakterli bir barkod numarası girilmiştir.

Alım veya Satış işlemlerinden barkod ile Mal Kabul veya Sevk yapılacak ise, hangi bilgileri içeren kare barkod okutulacağı yukarıdaki şekilde Barkod alanına eklenen açılır şablon listesinden seçilmelidir.

Kullanımı sırasında örnekte görüleceği üzere, satırda ürünü seçmeden alış veya satış fişinde barkod alanında şablon seçimi yapılır ve kare barkod okutulur. Okutma sırasında örnekteki şablona uygun olarak 01-1234567891234-21-12345-17-040420 yani 01 Sabit – Stok Ana Barkod – 21 Sabit, Seri – Lot Numarası – 17 Sabit – 6 Haneli Tarih Bilgisi içermelidir. Eksik veya hatalı bilgi içeren barkodlar sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Şablonlar kullanıma göre değişebilir, çeşitlendirilebilir. Şablonda kullanabileceğimiz diğer alanlardan bazıları ise; Stok Grup, Özel 1-10 Kod, Stok Ek Alanlar, Seri Lot Kartı, Tarih ve Not alanlarıdır.

Serbest Kare Barkod Kullanımı

DİA Seri-Lot Barkod Basımı ekranı üzerinden QRCode ve DataMatrix yöntemi ile barkodlar oluşturulup kullanılabilmektedir.

Bu barkodları basabilmek ve kullanabilmek için DİA içerisinde aşağıdaki adımları takip etmek gerekir.

DİA istemci üzerinde Sabit değerler yada Başlangıç Bitiş kolonlarına karakter girilmeden Serbest Kare Barkod Kullanımı özelliği eklenmiştir.

Kare Barkod Tanımı scf2421 Değer kolon başlığı Format olarak güncellenmiştir.

Kare barkod eklenirken, kalemler tablosunda Başlangıç (Yazı) ve Bitiş (Yazı) kolonları eklenmiştir. İlgili alanlar text alanlardır.

Başlangıç (Yazı) ve Bitiş (Yazı) kolonlarına istediğiniz ayraç ve özel karakter yazarak serbest kare barkod tanımı yapılabilmektedir.

TSİFM,Depo Sayım Ekranı ve Mağaza Satış ekranından yapılan bu kare barkod serbest tanım yöntemi seçilerek ve bu tanıma ait basılmış barkod çıktısı ile satış işlemi yapılabilmektedir. 

Yukarıda görüleceği üzere; Türü alanında Stok Ana Barkod karakter sayısı belli olmadığı için Başlangıç ve Bitiş kolonlarına 0 değerini yazılır ve ilk satır Başlangıç (Yazı) kolonuna istenilen özel karakter ve ayraç girilmelidir.

Aynı satırdaki Başlangıç (Yazı) ve Bitiş (Yazı) kolonlara yazılan değerler farklı olmalıdır. 

Sonraki satırdaki Başlangıç (Yazı) kolonu bir önceki satırdaki Bitiş (Yazı) kolon değeri ile başlamalıdır.

Örnek Tanım 1; Türü Stok Ana Barkod    Başlangıç (Yazı) *  ve Bitiş (Yazı) /

                                    Seri-Lot Tarih 1      Başlangıç (Yazı) / ve Bitiş (Yazı) +

                                    Seri-Lot Numarası Başlangıç (Yazı) + ve Bitiş (Yazı) 

Örnek Tanım 2;Türü Stok Ana Barkod    Başlangıç (Yazı)  (01)  ve Bitiş (Yazı) (17)

                                   Seri-Lot Tarih 1      Başlangıç (Yazı)  (17)  ve Bitiş (Yazı) (30)

                                   Stok Ek Alan 1       Başlangıç (Yazı)  (30)  ve Bitiş (Yazı) (10)

                                   Seri-Lot Numarası Başlangıç (Yazı)  (10)  ve Bitiş (Yazı) 

Oluşturulan Serbest Kare Barkod Tanımı Stok Kart Bilgileri / 2 Diğer Kare Barkod alanında tanım seçilip kaydedilir.

Alım veya Satış işlemlerinden barkod ile Mal Kabul veya Sevk yapılacak ise, hangi bilgileri içeren kare barkod okutulacağı yukarıdaki şekilde Barkod alanına eklenen açılır şablon listesinden seçilmelidir.

Kullanımı sırasında örnekte görüleceği üzere, satırda ürünü seçmeden alış veya satış fişinde barkod alanında şablon seçimi yapılır ve kare barkod okutulur. Okutma sırasında örnekteki şablona uygun olarak * 44968420704010 / 240930 + 21J13K7 yani * Stok Ana Barkod / Seri – Lot Numarası + 6 Haneli Tarih Bilgisi içermelidir. Eksik veya hatalı bilgi içeren barkodlar sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Oluşturulan Serbest Kare Barkod tanımı ile Seri ve Lot Özellikleri/ Barkodu Basımı ekranından tasarım oluşturup basabilirsiniz.

Uygulama ve daha detaylı bilgi için; DİA- Kare Barkod Nasıl Kullanabilirim? linkini ziyaret edebilirsiniz.

Yardımcı oldu mu?