02 - Stok ve Depo Yönetimi

Müstahsil Makbuzu

1531 görüntüleme 30 Mart 2018 Güncellenme: 30 Temmuz 2020 8

 Müstahsil Makbuzu Nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır.

Müstahsil Makbuzunun Tarafları: Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

 1. Satıcı (Üretici Çiftçi): 
  – Ticari belge veremez.
  – Müstahsil makbuzunu imzalar.
  – Belgenin aslını alır.
  – Satış bedelini alır.
 2. Alıcı (Defter Tutan Çiftçi):
  – Müstahsil makbuzunu düzenler.
  – Ticari belge verebilir.
  – Belgenin kopyasını alır.
  – Satış bedelini öder.

Müstahsil Makbuzunda Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma): Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Madde 94’e göre gelir vergisi kesilerek kalan satıcıya ödenir.

Müstahsil Faturasının İşlenmesi

Sistem Parametrelerinden fatura içerisinde yer alan, stopaj alanın getirilmesi sağlanmalıdır. Sistem parametreleri içerisinde yer alan, scf.17.02 parametresini “Evet” yaptıktan sonra kaydedilmesi gerekmektedir. Müstahsil carilerin Bağkur bilgilerinin cari kart içerinde kaydedilmesi mümkündür.

Cari kart içerisinde müstahsil carilere özel komisyon oranları tanımlanabilmektedir. Aşağıda yer alan ekrandaki Komisyon Oranı kısmına girdiğimiz % oranını fatura Kdv hariç tutardan hesaplayıp genel toplamdan düşmektedir.

Tüm bilgiler girildikten sonra müstahsil makbuzları için kesilen stopaj ve Bağ-Kur oranları faturada işlenmelidir.Ayrıca satış faturalarında, satılan ürünlerin hangi müstahsilden alındığının bilgisi girilebilmektedir.

Müstahsil Makbuzlarında Stopaj ve Bağkur  Bağlantı Kodlarının Tanımlanması

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

———————————/——————————

153 Ticari Mallar

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

100 Kasa

——————————-/——————————-

Yardımcı oldu mu?