04 - Muhasebe Yönetimi

Nafaka/İcra Takibi

886 görüntüleme 30 Mayıs 2019 Güncellenme: 11 Ocak 2021 2

Nafaka  : Bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık.

İcra        : Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görev.

Personellere ait nafaka ve icra takibi için, personel kartlarına listesinde iken F12 “Personel İcra Takibi” seçilmelidir.

Personel İcra/Nafaka Takibi ekranında iken F4 Ekle butonu ile kesintinin “İcra Dosyası” mı “Nafaka Dosyası” mı olduğu seçilmelidir. İlgili seçim yapıldıktan sonra açılan ekranda dosya numarası, personel, işlem tarihi, bitiş tarihi, banka adı, hesap numarası, alacaklı, iban numarası, açıklama ve aylık kesinlik tutarı alanları yer almaktadır.

İlgili icra/nafaka dosyası tanımladıktan sonra personel puantaj listesi ekranında iken F4 Ekle butonuna basılır. Açılan puantaj kartı ekranında ilgili personel seçilir. Personel seçildikten sonra toplamlar alanında, nafaka ile ilgili sütun açılır ve dosya içerisinde belirtilen aylık kesinti tutarı gelmektedir.

Nafaka/icra tutarlarının “Ücret Bordrosu” raporuna gelinmesi isteniyorsa, tasarımdan ilgili alanların satırlara sürükle/bırak mantığı ile getirilmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca icra/nafaka dosyasına ait diğer bilgilerin  (dosya numarası, personel, işlem tarihi, bitiş tarihi, banka adı, hesap numarası, alacaklı, iban numarası, açıklama vs.) de “Ücret Bordrosu” raporuna gelmesi sağlanabilir.

Personel puantajların da nafaka/icra tutarlarının ayrı olarak muhasebeleştirilmesi için muhasebe bağlantı kodları ekranından ilgili alanların seçilip, muhasebe kodlarının girilmesi gerekmektedir.

 

Yardımcı oldu mu?