13 - Personel Yönetimi

Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi

1731 görüntüleme 18 Temmuz 2017 Güncellenme: 1 Şubat 2021 3

DİA Muhasebe modülünde, personel için yapılan aylık bordroların muhasebeleşmesi yöntemi iki farklı yöntemle yapılabilir:

  • İlk yöntem, Personel Puantaj Listesi <per2000> ekranı üzerinden her biri için, birebir muhasebeleştirme işlemi yapılabilir.
  • İkinci yöntem, Toplu Muhasebeleştirme <muh2210> üzerinden , “Fiş Türü” seçeneklerinden “Personel Bordroları” seçimi ile ilgili ay için tüm bordrolar muhasebeleştirilebilir.

Personel bordrolarının muhasebeleşmesi için, Muhasebe Bağlantı Kodları <muh2000> ekranı üzerinden, [F4 Ekle] –> Personel Bordrosu Bağlantı Kodları <90> oluşturulabilir. Muhasebe kodları oluşturulurken [F12 Öntanımlı Parametreler] seçeneği kullanılabilir.BORDRO MUHASEBELEŞTİRME

İlk yöntem için Personel Puantaj Listesi <per2000> ekranı açıldıktan sonra, ilgili kaydın üzerindeyken, [F12 Diğer] –> Muhasebeleştir seçeneği kullanılır.BORDRO MUHASEBELEŞTİRME

Not: Personel Puantaj Listesi <per2000> ekranında ilk sütunda gösterilen “M” değerli ilgili bordronun  muhasebeleştiğini gösterir.

Muhasebeleştir denildikten sonra “Personel Muhasebe Bağlantı” kodlarından ayarladığımız, hesap planı kodları ön tanımlı olacak şekilde mahsup fişini getirecektir. Gelen mahsup fişinde ilgili kontrol ve varsa eğer düzeltmelerimiz yapıldıktan sonra, [F2 Kaydet] butonu ile fiş kaydedilir. Diğer muhasebeleşmemiş tüm bordrolar için işlem bitene kadar tekrar edilir. Oluşan fişler Muhasebe Fiş Listesi <muh1200> ekranından takip edilebilir veya liste üzerinde ve ilgili bordro seçili iken [F12 Diğer]–> İlgili Muhasebe Fişini Getir seçeneği ile oluşturulan mahsup kaydı açılabilir.BORDRO MUHASEBELEŞTİRME

İkinci yöntemde ise Toplu Muhasebeleştirme <muh2210> üzerinden, “Fiş Türü” seçeneklerinden “Personel Bordroları” seçimi yapıldıktan sonra, Muhasebeleştir <Alt+M> alanı işaretli iken sadece muhasebeleşecek bordrolar gelecektir. Yine gelen liste üzerinde istenirse, filtreleme çubuğu yardımı ile belirli fişleri süzebilir veya seçmek istediğimiz satırları klavyedeki Space <Ara, Boşluk Tuşu> yardımı ile belirleyebiliriz. Herhangi bir filtreleme yapılmaması durumunda tüm liste için muhasebeleştirme yapılacaktır. Muhasebeleşecek fiş tercihi yapıldıktan sonra ekranın altında bulunan [F2 Muhasebeleştir] butonu ile bordrolara ait mahsup fişleri toplu şekilde oluşturulabilir. Yine ekranın alt tarafında bulunan “Tek Fiş Oluştur” yardımı ile istenirse, tüm bordroların tek mahsup içerisine kaydı sağlanabilir. Oluşan fişler Muhasebe Fiş Listesi<muh1200> ekranından takip edilebilir.BORDRO MUHASEBELEŞTİRME

 

Yardımcı oldu mu?