01 - Genel Kullanım

Rapor Tasarım Örnekleri

7584 görüntüleme 28 Temmuz 2017 Güncellenme: 26 Ekim 2018 7

 • Bazı firmaların personel girişinde polise verilmesi gereken evrak ile ilgili <per9035a>Personel Çalışma Belgesi raporu üzerinden tasarladığımız örnek aşağıdaki gibidir.

 

 • Bazı firmaların 3 bölümden oluşan fatura tasarım örneği aşağıdaki gibidir.

 • Bazı firmaların kullanmış olduğu, irsaliye ile birlikte gönderilmesi gereken taşıma evrağı örneği aşağıdaki gibidir.

 • Personel Yıllık Ücretli İzinlerde kullanılacak Yıllık Ücretli İzin Defteri <per1070A> raporu üzerinden tasarladığımız örnek aşağıdaki gibidir.

 • Satış faturalarında Nakli Yekûn (Devreden Toplam) fatura tasarım örneği aşağıdaki gibidir.

 

Örnek Tasarımlar;

 • 3 Bölmeli Yatay Fatura Tasarımı
 • 3lü Fatura Tasarımı
 • Per9035a Personel Çalışma Raporu Verilerin Doldurulmuş Hali
 • Per9035a Personel Çalışma Raporu
 • Taşıma Evrağı Örneği
 • YıllıkÜcretliİzinCetveli
 • Nakli Yekün Fatura Tasarımı

Yardımcı oldu mu?