Gelişmiş Üretim

Rota Nasıl Tanımlanır

2462 görüntüleme 28 Temmuz 2017 Güncellenme: 8 Aralık 2020 3

Gelişmiş Üretim, iç içe prosedürler oluşmaktadır. Bu prosedürleri kısaca listelemek gerekirse;
 1. Yapılacak İş
 2. İş Yapılacak İş İstasyonu
 3. İşi Yapacak Operatör
 4. İş Reçetesi
 5. Bu İşin Yapılması için Operasyon
 6. Yapılan İş Operasyonları İzleyeceği Rota

Üretimin bu aşamaları, her mamul için özel olarak ayrı tanımlanması gerekmektedir. İster her bir eylemi tüm ürünler için açarak adım adım gidilebilir, ister sondan, Rota’dan başlayarak ürüne özel tüm kartlar ihtiyaca göre tanımlayarak da prosedür oluşturulabilir.

Rotadan başlayarak, prosedür oluşturulacaksa, Üretim Yönetimi içinde Rotalar listesinden yeni bir Rota kartı açılır.
 
 Rota Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu girildikten sonra, Operasyonlar işlem sırasına göre girilmektedir. Burada doğru sıra girilmezse, üretim gerçekleşirken rotaya göre faaliyet sıralaması takip edileceği için ürün doğru oluşturulamayacaktır.
 
 Rota içinde operasyonlara ihtiyaç vardır. Tanımlı operasyon yoksa, Operasyonlar listedeki [F4 Eklebutonu ile üretim operasyonları için kartlar tanımlanır.
 
 Ekranda yer alan, bilgi alanlarını kısaca tanımak gerekirse;
 • İş Dağılımı: İş dağılımının istasyonlar bazında nasıl yapılacağı bilgisi bu alanda girilir. 3 farklı seçenek bulunur. İlk Uygun İstasyona; reçete koşulu tutan ilk istasyon üretimde kullanılacaktır. İstasyon Dağılım Ağırlığına Göre; reçete koşulu tutan istasyonlara girilen Dağılım Ağırlığı % değeri ile doğru orantılı olarak paylaştırılır. Birim İşlem Süresine Göre; reçete koşulu tutan istasyonlara girilen Birim İşlem Süresi değeri ile ters orantılı olarak paylaştırılır.
 • Reçete Koşulu: Satırda seçilen istasyonun hangi reçete için üretim yapılıyor ise kullanılacağı bilgisi bu alanda belirtilir. Bir reçete için daha uzun süre işlem yapılıyor ise iki farklı satırda aynı istasyon seçilebilir, operasyon süreleri farklı olabilir. Bu sürelerin hangi reçeteler için geçerli olduğu Reçete Koşulu kolonunda belirtilir.
 • Dağılım Ağırlığı %: İş Dağılımı, İstasyon Dağılım Ağırlığına Göre seçilmiş ise bu kolonda girilen yüzdeye göre doğru orantılı olarak paylaştırma yapılacaktır.
 • Hazırlık Süresi: Üretime geçmeden önce istasyonun veya ham maddelerin hazırlığı için harcanan süre.
 • Birim İşlem Süresi: Üretilecek mamülün her birimi için satırdaki istasyon ile üretimin ne kadar süreceğidir.
 • Zaman: Satırda belirtilen zamanların birimi (Sn, Dk ve Saat).
 • Kalite Kontrol Elemanları: Operasyon sırasında yapılacak olan kalite kontroller .
 • İstasyon Kodu: Operasyonu oluşturan İşlerin gerçekleştiği İstasyonlar.

  DİA ile bulut teknolojisi üzerinden, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden satış ve e-ticarete tüm iş süreçlerinizi birbirine entegre yönetin.
  DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.

  Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

   

  İş İstasyon Kartları’nda, yapılacak iş varsa seçilir, yoksa [F4] Ekle butonu ile İş İstasyon Kartı eklenir.
   
  • Günlük Çalışma Saati: İstasyonun gün içinde kaç saat çalışabileceğinin belirtildiği alandır.
  • Operatör Özel Kodu: İstasyonu kullanabilecek operatörlerin özel kodudur. Maliyet Kartları’nda operatör maliyeti operatörün özel kodlarına göre verilir. İstasyonun üretimde çalışma saatine göre operatörün çalışma saati belirlenecek ve maliyet kartı kullanılarak üretim maliyeti hesaplanacaktır.

   

   Rotaya operasyon, operasyona üretim reçete ve iş istasyonu, iş istasyonuna da özel kod ile operatör tanımlandığında bir ürün için gereken gelişmiş üretim prosedür zinciri oluşturulmuş demektir. Rota hazır olduğu için üretime geçiş yapılabilir.

   DİA ile bulut teknolojisi üzerinden, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden satış ve e-ticarete tüm iş süreçlerinizi birbirine entegre yönetin.
   DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

   Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.

   Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

   Yardımcı oldu mu?