E-Defter

E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Nedir?

989 görüntüleme 29 Mayıs 2020 2

E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Nedir?

 

Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbapları (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlerine ilişkin yapılan işlerin ve bu işlerin miktarı ve fiyatları gibi bilgileri gösteren belgedir.

 

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeye “e-Serbest Meslek Makbuzu” denilmektedir.

 

DİA içerisinde yapılması gereken  E-SMM tanımları nelerdir?

 

Lisans işlemlerinin tamamlanması sonrası Firma kartı içerisinde gerekli tanımlamaların yapılması sağlanır.

 

Kayıt numara şablonları içerisinde E-Smm belge numarası için numara tanımı yapılır.

 

 

İşletme Hesap fişlerileri listesinden  Ekle butonuna basılarak Gelir fişi seçilir.

 

 

 

Hesap kodu alanından Hesap kartı oluşturularak E-SMM belgesi düzenlenecek Firma/Şahıs bilgileri girilerek fiş içerisinde seçim yapılır.

 

 

 

Hesap kartı seçilip açıklama girildikten sonra Belge Türü olarak e-Serbest Meslek Makbuzu türü seçilir Satış türü, belge türü seçimi ile Matrah/Mal Hizmet Bedeli alanına ve gerekli yerlere veri girişi yapılır. Stok/Hizmet kodu alanından kodu seçimi yapılarak fiş girişi tamamlanır.

 

 

 

Girişi gerçekleştirilen gelir fişi  E-Devlet kategorisi içerisinden E-SMM butonu tıklanarak giriş yapılır.

 

 

 

 

E-serbest meslek makbuzu giden kutusu ekranı (efa2200) Gönderilecek makbuzlar alanında gönderilecek makbuzlar kısmında görüntülenir.  Gerekli kontroller sağlandıktan sonra seçilen makbuzlar  Entegratöre Gönder butonuna basılarak gönderim işlemi gerçekleştirilir.

 

 

 

 

Entegratöre gönderimi gerçekleştirilmiş olan E-SMM makbuzları Giden Kutusu ekranından takip edilir. Gönderilen makbuzlar önce Entegratöre İletildi olarak görünmektedir. Raporlama işlemleri tamamlanan E-SMM makbuzlarının durumları da raporlandı olarak görünmektedir.

 

 

E-SMM makbuzları entegratöre gönderme işlemi tamamlandıktan sonra  pdf olarak kaydedilmektedir. Entegratöre iletilmemiş makbuzlar pdf olarak kayıt edilmemektedir.

 

Yardımcı oldu mu?