13 - Personel Yönetimi

Toplu Puantaj

1253 görüntüleme 18 Temmuz 2017 Güncellenme: 19 Ocak 2021 3

Personel puantajları ay ay oluşturulur. Puantaj listesinde ay ay veya tüm aylara ait puantajlar filtrelenebilir. Belirtilen personel grubu (filtrelenen) için puantaj bilgilerinin hızlı şekilde hazırlanmasını sağlar.

Puantaj işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. Tek tek personeller seçilerek yapılacağı gibi tüm personeller için tek seferde yapılabilir. Puantaj kaydedildiğinde bordro otomatik sistem tarafından hesaplanır ve oluşturulur. Normal mesai, hafta sonu, resmi tatil, ücretli izin (yıllık), ücretsiz izin, doktor raporu, bilgilerini sabit olarak belirtilebileceği gibi, sistemden alınması da sağlanır. Örneğin yalnız resmi tatil için sistem al dersek resmi tatil tablosunda o ay için belirtilen resmi tatilleri bulur ve sayısını resmi tatile yazar. Kalan günüde norma mesaiden düşer. Fazla mesai bilgileri belirtilebilir. Sabit ve hareketli kazanç ek-kazanç, kesinti, sosyal yardımlar istenirse bordroya eklenir. Belirtilen personel grubu (filtrelenen) için belirtilen aydaki tüm bordrolar tek seferde silinebilir. Bordro listesi dökümü, aylık prim ve hizmet belgesi gibi sık kullanılan raporlara bu ekrandan ulaşılabilir.

Yardımcı oldu mu?