03 - Finans Yönetimi

TÜRMOB VKN Sorgulaması

6110 görüntüleme 4 Kasım 2021 Güncellenme: 30 Ekim 2023 9

TÜRMOB VKN SORGULAMASI (MÜKELLEF BİLGİLERİ SORGULAMASI) İLE İLGİLİ DİA SİSTEMİNDE YAPILMASI GEREKENLER

01/11/2021 tarihi itibari ile mevcut mükellef sorgulama servislerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Türmob arasında imzalanmış protokole göre  vergi mahremiyeti kapsamında olmayan vergi levhasında da bulunan temel mükellef bilgilerinin Türmob web servisleri tarafından sağlanacağı duyurulmuştur.

Meslek mensuplarının https://service1.turmob.org.tr/?ReturnUrl=https://ebirlik.turmob.org.tr/AccountManager  E-Birlik’te sol menüde yer alan, “Entegrasyon Anahtarları” bölümünden anahtar üreterek bu anahtarı sistem parametrelerine yazmaları gerekmektedir.

ebirlik.turmob.org.tr sayfasına giriş yapıldıktan sonra sol menüden Entegrasyon Anahtarlarım sekmesine tıklanır açılan sayfada Uygulama combosundan DİA seçilir.

Bilgilendirme metnini okudum checkbox ‘ı işaretlendikten sonra “Ekle” seçeneğine tıklandığında alt kutuda “Anahtar” belirecektir.

Üretilen anahtar değeri, DİA içerisinde sistem parametreleri gen.tnb.04  TÜRMOB seçilerek gen.tnb.05 parametresine girilecektir.

Yardımcı oldu mu?