05 - E-Devlet

UBL 2.1 Geçişi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

1739 görüntüleme 27 Temmuz 2017 Güncellenme: 8 Aralık 2020 1

GİB tarafından yayınlanan 13.08.2015 tarihli duyuruya istinaden, UBL 2.1 tabanlı UBL-TR 1.2 formatına geçiş 15 Eylül 2015-Saat 10:00’da yapılacaktır. Bu tarihten sonra gönderilen eski formatlı faturalar GİB tarafından kabul edilmeyecektir.

Belirtilen tarih ve saatte muhasebe sisteminiz güncellenecektir. Bu nedenle 14 Eylül 2015 günü ve öncesinde oluşturulan faturalarınızı en geç 14 Eylül 2015 saat 23:59’a kadar imzalayıp göndermiş olmanız gerekmektedir. 15.09.2015 Saat:10:00 da yapılacak güncelleme nedeniyle bugüne ait işlemlerinizi öğleden sonraya bırakmanızı öneririz.

UBL-TR 1.2 de yapılan değişiklikler nedeniyle fatura kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve DİA Sisteminde fatura keserken eklenen özellikler aşağıda özet olarak belirtilmiştir.

Faturaların düzenleme amaçlarına göre fatura tipleri tanımlanmıştır. Her türlü mal ve hizmet satışı ile ilgili düzenlenen faturalar için “SATIS” değerini; bir malın iadesi amacıyla alıcı tarafından düzenlenen faturalar ise “IADE” değerini; tevkifat içeren faturalar için “TEVKIFAT” değerini; vergi istisnası içeren faturalar için “ISTISNA” değerini; özel matrah faturaları için “OZELMATRAH” değerini; ihraç kayıtlı satışlar ile DİİB ve geçici kabul rejimi kapsamındaki satışlar için düzenlenen faturalarda “IHRACKAYITLI” değerini alacaktır.

Fatura türü iade seçildiyse fatura tipi de İADE seçilmelidir.

Fatura tevkifatlı fatura ise fatura tipi ”TEVKİFAT” seçilmelidir. Stok kart içerisindeki tevkifat kodu seçilerek tevkifat oranının otomatik gelmesi sağlanmalıdır.

Faturada istisna uygulaması yapılacak ise fatura tipi “İSTİSNA” seçilerek işlem yapılmalıdır. İstisna seçimlerinde muafiyet kodu seçilerek sebebinin gelmesi sağlanmalıdır.

Faturada özel matrahı ilgilendiren bir durum söz konusu ise fatura tipi ”ÖZEL MATRAH” seçilmelidir. Özel Matrah seçildiğinde Muafiyet Kodu seçildiğinde sebebi otomatik olarak gelecektir.

  DİA ile bulut teknolojisi üzerinden, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden satış ve e-ticarete tüm iş süreçlerinizi birbirine entegre yönetin.
  DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.

  Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

  e-Fatura Gelen Kutusu ekranı kolonlarına “UBL Versiyon” ve “Tip Kodu” kolonları eklendi.

  e-Fatura Giden Kutusu ekranı kolonlarına “e-Fatura Tipi“, “Muafiyet Kodu” ve “Muafiyet Sebebi” kolonları eklendi.

  • UBL versiyon değeri 2.1 yapıldı. (cbc:UBLVersionID elemanı)
   Özelleştirme numarası TR1.2 yapıldı. (cbc:CustomizationID elemanı)
  • Sistem parametrelerine InvoicePeriod-Start Date – InvoicePeriod-End Date parametreleri eklendi. (Zorunlu Değil)
  • Xml içerisindeki TRL olan para birimi TRY olarak değişti.
  • İadeye kaynak olan fatura bilgileri için elemanlar eklendi. (cac:BillingReference elemanı altında cac:InvoiceDocumentReference olarak belirtiliyor.)
  • Tevkifatlar KDV alanlarından ayrıldı. (cac:WithholdingTaxTotal elemanı altında takip ediliyor.)

   DİA ile bulut teknolojisi üzerinden, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden satış ve e-ticarete tüm iş süreçlerinizi birbirine entegre yönetin.
   DİA'yı ücretsiz denemek veya detaylı bilgi almak için hemen formu doldurun!

   Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okudum.

   Kampanyalar ve yeniliklerden haberdar olmak için tarafıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

   Yardımcı oldu mu?