Veri Aktarımı

Univera XML Aktarımı

253 görüntüleme 20 Aralık 2021 0

Farklı programlardan DİA’ya geçen firmalar için geçmiş dönem ve mevcut dönem verilerinin aktarılması amacıyla (özellikle XML verileri için) Veri Aktarım Sihirbazı kullanılır.

Sunucu üzerinde DİA logosu tıklanarak arama alanına veri aktarımı yazdığımızda Veri Aktarımı modülü altında karşımıza gelen Veri Aktarım Sihirbazı <sis4310> menüsü açılır.

 

Açılan pencerede öncelikle Veri Aktarım Yönü alanından DİA’ya Veri Aktarmak İstiyorum seçili hale getirilerek Aktarma Yapılacak Veriler Alanından ilgili veri seçilir ve ekranın sağ tarafında Univera XML alanı tıklanarak aktif hale getirilir.

 

 

Faturalar Aktarım Parametreleri karşımıza gelir. İlgili aktarım işlemi için daha önceden bir parametre kaydedilmiş ise Kayıtlı Parametreler alanından büyüteç tıklanarak seçilir. Kayıt butonu ile de oluşturulan parametreler kaydedilebilir, önceki parametreler silinebilir.

 

 

Daha önceden bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz XML dosyası aktarım dosyası alanında ki Dosya Seç butonu ile ilgili klasörden parametre ekranına kaydedilir.

 

 

Kullanıcı Eşleme Tablosu alanı ise aktarım sağlanan şablonda bir güncelleme veya değişiklik yapılacak durumlarda ihtiyaç dahilinde kullanılan bir alandır. Veri aktarımı için bir zorunluluk teşgil etmemektedir.

Daha sonra Aktarım Parametreleri alanından ilgili parametreler işaretlenir ve alt kısımda yer alan +Aktar butonu ile ilgili işlem tamamlanır.

 

 

Yardımcı oldu mu?