08 - E-Ticaret (E-Power) Yönetimi

Ürün Özellikleri Menüsü

232 görüntüleme 25 Temmuz 2022 0

Admin Panel > Ürünler > Ürün Özellikleri

DİA İstemcide Ürün Özelliği Ekleme Süreçleri:

DİA istemcinin, <scf1170> Ürün Özellikleri ekranından özellikler düzenlenerek, ürünlere atama işlemi yapılmalıdır.

DİA’da ürün özellikleri aşağıdaki şekilde eklenmelidir: 

Ürün özellikleri listesinden ekle butonuna basılmalıdır.

Açılan sayfada kodu, açıklama, alt özellik ve alt özellik değerleri eklenmelidir.

Özellikler ürünlere aşağıdaki şekilde eklenmelidir. 

Ürün detayından 7 Ürün Özellikleri başlığına basılmalı.

Özellik grubu, özellik ve değerleri seçilerek, kaydedilmelidir.

WEB Tarafında Ürün Özelliği Kullanımı:

Admin paneldeki ürün özellikleri listesinde DİA’da eklenen tüm ürün özellikler görünecektir. Ürün özelliği açıklaması, aktif – pasif durumu ve öncelik durumu bu listede görülebilir.

Admin paneldeki ürün özellikleri detayında, özelliğin aktif – pasif durumu değiştirilerek ön yüzde görünürlüğü belirlenebilir.

Özelliğin öncelik durumu yazılarak sol bloktaki sıralaması belirlenebilir. 

Özellik değerlerinin öncelik durumu yazılarak özellik önemine göre üstte veya altta görünmesi sağlanabilir.

Ürün özelikleri, web sayfanızın ön yüzünde aşağıdaki şekilde görünecektir. 

Sol blokta ürün özellikleri:

Ürün detayında ürün özellikleri:

Yardımcı oldu mu?