03 – Finans Yönetimi

İş Yeri Kredi Kartı

TÜRMOB VKN Sorgulaması

DİA E-Mutabakat Uygulaması

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Banka Kur Farkı Fişi Hazırlama

Banka Kredi Takibi

DİA Vade Analiz Raporları

Teminat Çek ve Senetlerinin Takibi

Proje Yönetimi

Kasa Kur Farkı Fişi Hazırlama