03 – Finans Yönetimi

Banka Kredi Takibi

DİA E-Mutabakat Uygulaması

DİA Vade Analiz Raporları

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

Teminat Çek ve Senetlerinin Takibi

Proje Yönetimi

Kasa Kur Farkı Fişi Hazırlama

Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama

Banka Kur Farkı Fişi Hazırlama