13 – Personel Yönetimi

Online SGK İşe Giriş-Çıkış İşlemi

Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi

Personel Kıdem ve İhbar Hesaplama

Personel Yıllık İzin Takibi

Puantajda Fazla Mesailer

Toplu Puantaj

Personel Yıllık İzin

Nafaka/İcra Takibi

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama