Gelen E-İrsaliyeler DİA’ya Nasıl Aktarılır?

Bu videoda gelen E-İrsaliyelerin DİA’ya nasıl aktarıldığı anlatılmaktadır.

Bu video faydalı mıydı?