Serili Ürün ve Araç Değer Takipleri Nasıl Yapılır?

DİA Akademi – Servis Hizmet Yönetiminde serili ürün takibi, değer alanları ile ürün takibi işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatan eğitim videosudur.

Bu video faydalı mıydı?