Geliştirme Duyuruları

Servis Formları Listesi Tasarım <SHY100C> Dışarıdan Alınan Hizmetler Alanına fatura edilecek hizmet alanının eklenmesi sağlanmıştır ...
Devamını Oku
Servis formu içerisinde C Kullanılan Malzeme ve Hizmetler kısmında İşlemler-Fiş Malzemeleri Aktar alanına Fatura Kalemi, İrsaliye Kalemi, Sipariş Kalemi eklenmiştir ...
Devamını Oku
Proje Ekstresi ve Proje Hareketleri Üst İşlem seçeneği eklenmesi ve seçilen üst işleme göre hareketlerin gelmesi sağlanmıştır ...
Devamını Oku
Servis Formu içerisinde Kullanılan Malzeme ve Hizmetler kısmında kolonlara Bilgi alanı eklenmiştir ...
Devamını Oku
Servis Giriş Formu <SHY1000A> Tasarım Alanlarına Görüşme Notları Başlık-Alt Başlık ve Görüşme Notları eklenmiştir ...
Devamını Oku
Servis Formlarından faturalama işlemi yapıldığında açıklama kısmının sistem parametrelerine bağlı olacak şekilde istenilen bilgiye göre gelmesi sağlanmıştır ...
Devamını Oku
Servis Formu Tipi Ve Servis Sorun Türü Veri Aktarımlarına eklenmiştir ...
Devamını Oku
<scf.07.04.01> Depolar arası transfer için Malzeme Depo Fişi Durumu  parametresi default değeri Hayır olarak güncellendi ...
Devamını Oku
<PRJ1020A> Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu Satır Alanına Stok Kart Model ve Stok/Hizmet Grup Kodu alanları eklendi ...
Devamını Oku
Servis Çıkış Formu <SHY1000b>  Raporuna Döviz Toplamları (Döviz Adı) (Liste), Döviz Toplamları (Döviz Bakiye) (Liste), Döviz Toplamları (Yerel Bakiye) (Liste) ...
Devamını Oku
Stok Depo Envanteri Raporu Varyant Kalemleri Kolonlu Sütun Varyant Özelliğinin sayısının artırılması sağlanmıştır ...
Devamını Oku
İhracat Kartında "Muhasebeleştirmede İntaç Tarihi Baz Alınsın" seçildiğinde Muhasebe Fişine İntaç Tarihinin set etmesi sağlandı ...
Devamını Oku