Personel Bordrosunda 2022 Yılından İtibaren İstisna İçin Geliştirmeler Yapılmıştır

Tarih: 3 Mart 2022    Kategoriler: Geliştirme Duyuruları, Personel - Demirbaş    Etiketler:

Asgari Geçim İndirimine (AGİ) ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren
yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden
kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.

7349 sayılı kanunla ;

Ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek; ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.
Düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Son Eklenen 5 Haber