Sipariş Fişi Aktarımına Yeni Parametre Eklendi

Tarih: 15 Aralık 2023    Kategoriler: Geliştirme Duyuruları, Stok ve Depo    Etiketler:

<scf.09.50> “Alınan siparişten aktarılan fişe, kalem satırı eklenebilsin ya da silinebilsin mi?” ve <scf.09.51> “Verilen siparişten aktarılan fişe, kalem satırı eklenebilsin ya da silinebilsin mi?” parametreleri eklendi. Default değerleri Evet olarak gelmesi sağlandı.

Son Eklenen 5 Haber