Stoklarda Özel Matrah Hesaplaması İçin Çalışma Yapıldı.

Tarih: 1 Kasım 2017    Kategoriler: Geliştirme Duyuruları, Stok ve Depo   

Stok Kartı ekranındaki Özel Vergi sekmesinin adı Özel Vergi/Matrah olarak güncellendi. Bu sekme altına “Özel Matrah” ve “Son Tüketici Fiyatı” alanı eklendi. Bu alan seçilerek ve Son Tüketici Fiyatı alanına fiyat bilgisi girilerek hesaplama yapılması sağlandı.
Özel matrahın sadece Toptan Satış türündeki Faturalarda ve İrsaliyelerde hesaplanması sağlandı. Toptan Satış Faturalarında ve İrsaliyelerde kalemler tablosundaki kolonlara “Özel Matrah” alanı eklendi. Toptan Satış Faturalarında ve İrsaliyelerde kalemde hesaplanan özel matrah tutarı alt toplamlardaki toplam kdv alanına ilave edildi. Fatura muhasebeleştirmesinde “Özel Matrah” alanı için Muhasebe Bağlantı Kodlarında 7 Kdv Bağlantı Kodları altına “Kdv Özel Matrah (79)” bağlantı kodu eklendi. Raporlara ve Ayrıntılı listelere ilgili alanlar eklendi.

 

Son Eklenen 5 Haber