Bülten Yap

Tarih aralığı: 2022-10-01 - 2022-10-31

İlk tarih: Son tarih: Şablon: Özet / Detaylı


CRM

 • Görüşme Listesi Ekranına Alan Eklemesi Yapıldı
 • E-Devlet

 • E-Belgelerde Not Alanına Tutar Eklemesi Yapılmıştır
 • E-Arşiv Faturaların Filtre İle Gönderimi Sağlandı
 • Kuyrukta Bekleyen İrsaliye Zarflarına Toplu Eklenti Yapıldı
 • Mağazacılık

 • Mağaza Satış Ürün Satırına İndirim Tutarı Getirildi
 • Mağaza Satış Ekranı İkinci Birim Hesaplanması Sağlandı
 • Mobil

 • İkinci Birim Üzerinden Lot Hesaplanması Sağlandı
 • TSIF Listesi Ayrıntılı ve Varyantlı Listeleri Eklendi
 • Resimlere Paylaş Özelliği Eklenmiştir
 • Kodu Bilgi Alanı Cari Kodu Olarak Değiştirildi
 • Servis Formu Seri-Lot Listesi Barkod ile Arama Eklendi
 • Cari Hesap Hareketlerine Kolon Tasarımları Getirildi
 • Sistem Parametresi scf.12.90 Mobilde Çalışması Sağlandı
 • Kurye İşlem Ekranı Yazıcı Yetkisi Sağlandı
 • Ek Dosyalara Yeni Seçenekler Eklenmiştir
 • Kasa Fatura Silerken Uyarı Vermesi Sağlandı
 • Sipariş Aktarıma Açıklama ve Üst İşlem Getirildi
 • Masraf Merkezi Raporu Uyarı Ekranı Geliştirildi
 • Cari Hesap Fişine Raporlama Dövizi Getirildi
 • Servis Form Fiş No. Üst İşleme Göre Getirilmiştir
 • Depo Sayım Listesine Seri Bulunamadı Hatası Getirilmiştir
 • TSIF Ekranlarına Stok Açılsın mı? Uyarısı Getirilmiştir
 • Varyant ve Miktar Arama Alanı Getirilmiştir
 • Garson Şifre Ekranı DİA Logosu Eklenmiştir
 • Oda Yönetimi/Görsel Oda Listesi Filtre Sorunu Giderildi
 • Misafir Kartları Liste Ekranı Güncellendi
 • İş Emirleri Operatör Hareket Girişi Hatası Çözüldü
 • Talep Kalemler Alanı 5 Boyut Hesaplama Sağlandı
 • Ek Dosya Alanları Eklenmesi Sağlandı
 • Rapor E-Posta Gönderimi Liste Seçimi Gerçekleştirildi
 • Restoran Satış Ekranı Küver Alanı Çalışması Sağlandı
 • Malzeme Alım Promosyon Uygulaması Sağlandı
 • Kasadan Faturala Ekranı Kalem Silme Sorunu Giderildi
 • Restoran Satış Uygun Dönem Seçilmesi Sağlandı
 • Muhasebe

 • İhracat Fat. Muhasebeleştirme Tarihine İntaç Tarihi Getirildi
 • e-Defter Hazırlama Ekranına Yeni Alan Eklendi
 • Kdv 2 Bey. Hesaplama Tipi Kolonu Eklendi
 • Demirbaş Kartı Muhasebe Kodu Bağlantısı Sağlandı
 • Cari Hesap Fişleri Diğer Sekmesine Eklemeler Yapıldı
 • Kayıt Numara Şablonuna Muhasebe Fişi Eklendi
 • Cari Ünvan Özelliği Sistem Parametresi Geliştirildi
 • Yansıtma Fişlerinin Xml Aktarımı Sağlandı
 • Bordro Listesi Dökümü Tasarımı Geliştirildi
 • Personel - Demirbaş

 • Personel Puantaj Kartına Kümülatif Matrah Eklendi
 • ÖSS’nin Net Ücretten Düşmemesi Sağlandı
 • Personel Maaşlarının Oran Güncellemesi Geliştirildi
 • Toplu Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplama Eklendi
 • İcra Ve Nafakaların Xml Olarak Aktarımı Sağlandı
 • İzin Listesi Aktarımında Parametre Geliştirildi
 • Mali Tablolar Raporu Üst İşlem Türü Eklendi
 • PER9032A Raporuna Eksik Gün Nedeni Eklendi
 • Kıdem Tazminatında KÇÖ Günleri Dahil Edildi
 • Restoran

 • Restoran Satışa Hediye Çeki Getirilmiştir
 • Restoran Tahsilat Fiş Çıktısı Alanı Güncellendi
 • Paket Servis Ekranı Yenilenmiştir
 • Restoran Satış Ekranında Yeni Parametre Geliştirildi
 • Servis Hizmet

 • Servis Formları Listesi Tasarımı Geliştirildi
 • Servis Formu C Bölümü İşlemler Alanı Geliştirildi
 • Servis Formu C Bölümüne Bilgi Kolonu Eklendi
 • Servis Giriş Formu Tasarımına Ek Alanlar Getirildi
 • Servis Formu Fatura Açıklama Alanı Parametreye Bağlandı
 • SHY Veri Aktarım Alanları Geliştirildi
 • Servis Çıkış Formu Tasarıma Ek Alanlar Eklendi
 • Stok ve Depo

 • Proje Ekstresi ve Hareketlerine Üst İşlem Eklendi
 • Malzeme Depo Fişi Durumu Parametresi Güncellendi
 • PRJ1020A Raporu Satır Alanları Geliştirildi
 • Stok Depo Envanter Rapor Tasarımı Yeni Alan Eklendi
 • Depo Yönetimi Ekran ve Rapor Geliştirmeleri Yapıldı
 • Raf Yeri Fiş Listesine Fiş/Belge No Kolonu Eklendi
 • İthalat Maliyet Analiz Raporuna Tarih Alanı Eklendi
 • Toplu Bilgi Güncelleme Yeni Alan Eklendi
 • Hizmet Maliyet Dağıtımları Fiş Türü Getirilmiştir
 • Satış Elemanı ve Stok Alanında Güncelleme Yapıldı
 • Veri Aktarım Sihirbazına Sevk Araç Listesi Eklendi
 • Fiyat Farkı Faturaları Kolon Alanına Ekleme Yapıldı
 • Cari Hesap Hareketleri Alanına Taksit Listesi Eklendi
 • Kayıt Tarihçe Ekranına Ekleme Yapıldı
 • TSİF Ayrıntılı Listesi Kolonlarına Ekleme Yapıldı
 • Stok Kartları Aktarım Parametresine Alan Eklendi
 • Kullanıcı Yetkileri Alanına Ekleme Yapıldı
 • “Teslimat Fişi” Eklemesi Yapıldı
 • Stok Detayına Yeni Max. Sipariş Miktarı Eklendi
 • Toplu Fiyat Güncelleme Ekranına Ekleme Yapıldı
 • Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Geliştirmeler Sağlandı
 • Cari Kart Vade Dövizli Bakiye Raporu Eklendi
 • SFIM ve TTSIFM Fişlerinde Güncelleme Sağlandı
 • TTSİF Giriş Ekranlarında Ekleme Yapıldı
 • TTSİFM Lot Tablolarında Güncelleme Sağlandı
 • Satış Faturası Ekranında Güncelleme Yapıldı
 • Mail Şablonuna Teklif Türünde Alan Eklendi
 • Stok Depo Bazında Liste Kolonlarına Ekleme Yapıldı
 • Cari Grup Şirket Bakiye Raporuna Alan Eklendi
 • Veri aktarım Sihirbazına Yeni Alan Eklendi
 • Üretim

 • İş Emirleri Listesine Yeni Alan Eklendi
 • Üretim Emri Siparişi Kalem Silinmesi Düzenlendi
 • Üretim Emri Liste Ekranına Yeni Alan Eklenmiştir
 • İş Emri Raporuna Süre Alanı Eklenmiştir
 • İş Emirleri-Operatör Hareket Raporu Geliştirildi