Devir Fişi Nasıl İşlenir?

DİA Akademi – Dönem başında veya programa başlarken devir malzeme miktarının sisteme nasıl işlendiğini anlatan eğitim videosudur.

Bu video faydalı mıydı?