Eksik ve Fazla Stoklar Nasıl Takip Edilir?

DİA Akademi – Sayım eksiği ve sayım fazlası stokların nasıl takip edildiğini anlatan eğitim videosudur.

Bu video faydalı mıydı?