v2312

Personel Parametre Alan Güncellemesi Yapıldı
[PER3001] Personel Parametreleri “Resmi Tatil Mesaisi Mesaiye Eklensin mi?” alanı ön tan...
Daha Fazlasını Oku
Fiili Hizmet Gün Sayısı Rapor ve Veri Aktarımına Eklendi
Personel Puantaj Kartı içerisinde yer alan “Fiili Hizmet Gün Sayısının” rapor ve Veri Ak...
Daha Fazlasını Oku
 
Personel Muhasebe Kodlarına Yeni Alan Eklendi
(90) Personel Muhasebe Kodları alanına “Ödenecek Damga Vergisi” alanı eklendi.
Daha Fazlasını Oku
Mesai Brüt Tutarları Muhasebe Kodlarına Getirildi
Personel Puantajında “Mesai Brüt Tutarlarının” Muhasebe Bağlantı kodlarına gelmesi sağla...
Daha Fazlasını Oku
 
Veri Aktarım Personel Puantajı Koşullara Yeni Alan Eklendi
[SİS4331] Veri Aktarımı “Personel Puantajı” kural tanımı içerisine “Asgari Ücret Y...
Daha Fazlasını Oku
Muhasebe Hesap Özetinin Filtreye Göre Yapılması Sağlandı
“MUH1000” Muhasebe Hesap Planı ekranından “Muhasebe Hesap Özeti” alındığında “Şube...
Daha Fazlasını Oku
 
Kasa Fişi Muhasebeleştirme Belge No Parametresi Eklendi
Kasa Fişi Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak Belge No alanının Sistem Parametresine bağlanması ...
Daha Fazlasını Oku
Muhasebe Bağlantı Kodu Ekranına Stopaj Ödeme Türü Eklendi
[MUH2001] Muhasebe Bağlantı Kodu>Diğer Tanımlar>Fatura Stopaj alanına Stopaj Ödeme türü eklend...
Daha Fazlasını Oku
 
Cari Hesap Fişi Muhasebeleştirmeye Yeni Parametre Eklendi
<muh.02.15> Cari Hesap Fişi muhasebeleştirme sırasındaki fiş açıklaması parametresi değer alan...
Daha Fazlasını Oku
Fazla Mesai Limiti Alanına Ondalıklı Veri Girişi Sağlandı
[PER3001] Personel Parametresi ekranında “Fazla Mesai Limiti (Saat)” alanına ondalıklı v...
Daha Fazlasını Oku