05 - E-Devlet

E-Belge Uygulama İle Düzenlenen Belgelerde Karekod Eklenmesi

7754 görüntüleme 2 Ağustos 2023 Güncellenme: 23 Kasım 2023 8

E-Belge Uygulamalarında Düzenlenen Belgelerde Karekod Eklenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB)’ nda yayınlanan 17.03.2023 tarihli duyuruya istinaden e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kapsamda, bahse konu kılavuzda esasları belirlenen “Karekod”un 01/09/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulunması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda DİA programınız içerisinde ki Tasarlama Aracı(EFA0600) içerisinde yer alan tasarımlar yeniden düzenlenmiştir.

Mevcut tasarımlarınız üzerindeki değişiklikleri 01.09.2023 tarihinden önce aşağıdaki işlem adımlarını uygulayarak kullanımına başlamanız gerekmektedir.

Gib’de Yayınlanan 06.11.2023 Tarihli duyuruya istinaden “Karekod Standardı Kılavuzuna, Yolcu Beraber Eşya” senaryosunda oluşturulan e-Fatura belgesinde olması gereken “aracıkrumvkn” ve “pasaportno” verileri eklenmiştir.

1-Karekod mimarisi olan ilgili javascript kodunun eklenmesi.

İlk olarak karekod mimarisi olan javascript kodunu ilgili tasarım içerisine <head> </head> tagı arasına eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.

İlgili kod için tıklayınız.

2- Karekod Görselinin Tasarımda Konumlandırılması

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB)’nda yayınlanan 27.07.2023 tarihli duyuruya göre ilgili karekod’un e-belgenizin sağ üst köşesinde yer alma zorunluluğu bulunmaktadır.
İlgili kodu ekte yer alan dosyadan e-belgenizin sağ üstünde yer alacak şekilde tasarım dosyanıza(.xslt) eklemeniz gerekmektedir.

İlgili kod için tıklayınız.

Örnek E-fatura tasarımını indirmek için tıklayınız. 

B-E-Arşiv Tasarımlarınız için;

1-Karekod mimarisi olan ilgili javascript kodunun eklenmesi.
İlk olarak karekod mimarisi olan javascript kodunu ilgili tasarım içerisine <head> </head> tagı arasına eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.

2- Karekod Görselinin Tasarımda Konumlandırılması
İlgili kodu ekte yer alan dosyadan e-belgenizin sağ üstünde yer alacak şekilde tasarım dosyanıza(.xslt) eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.
Ekte örnek earşiv tasarımını indirebilirsiniz.

C-E-İrsaliye Tasarımlarınız için;
1-Karekod mimarisi olan ilgili javascript kodunun eklenmesi.
İlk olarak karekod mimarisi olan javascript kodunu ilgili tasarım içerisine <head> </head> tagı arasına eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.

2-Karekod Görselinin Tasarımda Konumlandırılması
İlgili kodu ekte yer alan dosyadan e-belgenizin sağ üstünde yer alacak şekilde tasarım dosyanıza(.xslt) eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.
Ekte örnek eirsaliye tasarımını indirebilirsiniz.

D-E-Serbest Meslek Makbuzu Tasarımlarınız için;
1-Karekod mimarisi olan ilgili javascript kodunun eklenmesi.
İlk olarak karekod mimarisi olan javascript kodunu ilgili tasarım içerisine <head> </head> tagı arasına eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.

2-Karekod Görselinin Tasarımda Konumlandırılması
İlgili kodu ekte yer alan dosyadan e-belgenizin sağ üstünde yer alacak şekilde tasarım dosyanıza(.xslt) eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.
Ekte örnek eserbest meslek makbuz tasarımını indirebilirsiniz.

E-E-Müstahsil Makbuzu Tasarımlarınız için;
1-Karekod mimarisi olan ilgili javascript kodunun eklenmesi.
İlk olarak karekod mimarisi olan javascript kodunu ilgili tasarım içerisine <head> </head> tagı arasına eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.

2-Karekod Görselinin Tasarımda Konumlandırılması
İlgili kodu ekte yer alan dosyadan e-belgenizin sağ üstünde yer alacak şekilde tasarım dosyanıza(.xslt) eklemeniz gerekmektedir. İlgili kodu ekte yer alan linkten kopyalayabilirsiniz.
İlgili kod için tıklayınız.
Ekte örnek emüstahsil meslek makbuz tasarımını indirebilirsiniz.

 

Yardımcı oldu mu?