13 - Personel Yönetimi

Elektrik-Doğalgaz-Isınma Yardımının Puantaja Yansıtılması

126 görüntüleme 19 Aralık 2022 DİA Destek 0

07252 Nolu SGK Teşvikine İlişkin Düzenleme

593 görüntüleme 13 Eylül 2020 DİA Destek 0

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

1011 görüntüleme 28 Mayıs 2020 DİA Destek 1

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama

2419 görüntüleme 5 Mayıs 2020 DİA Destek 0

Nafaka/İcra Takibi

839 görüntüleme 30 Mayıs 2019 DİA Destek 2

Personel Yıllık İzin

618 görüntüleme 19 Kasım 2018 DİA Destek 5

Toplu Puantaj

1101 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2

Puantajda Fazla Mesailer

869 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 0

Personel Yıllık İzin Takibi

2987 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 3

Personel Kıdem ve İhbar Hesaplama

1025 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 1

Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi

1645 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 3

Online SGK İşe Giriş-Çıkış İşlemi

1688 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2