13 - Personel Yönetimi

Elektrik-Doğalgaz-Isınma Yardımının Puantaja Yansıtılması

95 görüntüleme 19 Aralık 2022 DİA Destek 0

07252 Nolu SGK Teşvikine İlişkin Düzenleme

563 görüntüleme 13 Eylül 2020 DİA Destek 0

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

951 görüntüleme 28 Mayıs 2020 DİA Destek 1

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama

1890 görüntüleme 5 Mayıs 2020 DİA Destek 0

Nafaka/İcra Takibi

748 görüntüleme 30 Mayıs 2019 DİA Destek 1

Personel Yıllık İzin

543 görüntüleme 19 Kasım 2018 DİA Destek 5

Toplu Puantaj

962 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2

Puantajda Fazla Mesailer

761 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 0

Personel Yıllık İzin Takibi

2614 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2

Personel Kıdem ve İhbar Hesaplama

874 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 0

Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi

1466 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 3

Online SGK İşe Giriş-Çıkış İşlemi

1500 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2