13 - Personel Yönetimi

Elektrik-Doğalgaz-Isınma Yardımının Puantaja Yansıtılması

158 görüntüleme 19 Aralık 2022 DİA Destek 0

07252 Nolu SGK Teşvikine İlişkin Düzenleme

615 görüntüleme 13 Eylül 2020 DİA Destek 0

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

1064 görüntüleme 28 Mayıs 2020 DİA Destek 1

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama

2781 görüntüleme 5 Mayıs 2020 DİA Destek 0

Nafaka/İcra Takibi

956 görüntüleme 30 Mayıs 2019 DİA Destek 2

Personel Yıllık İzin

715 görüntüleme 19 Kasım 2018 DİA Destek 6

Toplu Puantaj

1285 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 3

Puantajda Fazla Mesailer

994 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 0

Personel Yıllık İzin Takibi

3344 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 4

Personel Kıdem ve İhbar Hesaplama

1189 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 1

Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi

1871 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 3

Online SGK İşe Giriş-Çıkış İşlemi

1959 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2