13 - Personel Yönetimi

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

79 görüntüleme 28 Mayıs 2020 DİA Destek 0

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama

70 görüntüleme 5 Mayıs 2020 DİA Destek 0

Nafaka/İcra Takibi

178 görüntüleme 30 Mayıs 2019 DİA Destek 1

Personel Yıllık İzin

113 görüntüleme 19 Kasım 2018 DİA Destek 0

Toplu Puantaj

238 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 1

Puantajda Fazla Mesailer

268 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 0

Personel Yıllık İzin Takibi

592 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 0

Personel Kıdem ve İhbar Hesaplama

219 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 0

Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi

308 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2

Online SGK İşe Giriş-Çıkış İşlemi

571 görüntüleme 18 Temmuz 2017 DİA Destek 2