05 - E-Devlet

E-Müstahsil Makbuzu Uygulama Ayarları

595 görüntüleme 19 Haziran 2020 Güncellenme: 19 Haziran 2020 1

 

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMA AYARLARI

E-Müstahsil Makbuzu, defter tutan çiftçi ve toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri elektronik belgelerdir.

E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 01/07/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

DİA içerisinde yapılması gereken  E-Müstahsil tanımları nelerdir?

1-E-Müstahsil makbuzu düzenlenecek carinin cari kartına e-posta tanımlaması yapılır ve e-fatura senaryosu olarak e-müstahsil makbuzu seçilir.

2-cari kart içindeki müstahsil sekmesinde bulunan müstahsil parametreleri uygulansın seçeneği işaretlenerek, alt tarafta bulunan alanlar doldurulabilir. Bu alanda girilen komisyon oranı, ilgili cari ile işlem yapıldığında faturaya otomatik olarak gelecektir.

3- Cari listesi içerinden fatura-alım-müstahsil makbuzu seçeneği ile fatura ekranına geçilir. İlgili ekrana fatura modülünden de ulaşılabilir.

4- Fatura ekranına cari ile ilgili bilgiler otomatik olarak gelir.

5-Faturada bulunan stopaj sekmesindeki alanlar manuel doldurulabilir. Daha önce cari karta tanımlanan komisyon oranı faturaya otomatik olarak yansımaktadır.

6-Stopaj sekmesinde ki bilgilerin ön tanımlı olarak gelmesi isteniyor ise sistem parametreleri ekranındaki stopaj başlığı altındaki parametrelerin tanımlanması gerekmektedir. Burada tanımlanan bilgiler faturaya otomatik olarak yansımaktadır.

7-Sistem parametreleri ekranında e-müstahsil makbuzu parametreleri ve e-müstahsil makbuzu kalem parametreleri alanlarından ilgili faturada görmek istediğimiz fatura genel ve fatura kalem bilgileri ön tanımlı olarak kaydedilebilir.

8-Sistem parametreleri ekranında müstahsil parametrelerinden şahıs türündeki carilerede KDV oranı ve Kuruluş türündeki carilerde KDV Oranı parametreleri öntanımlı olarak kaydedilebilir.

9-Fatura ile ilgili genel ve stopaj sekmesinde ki bilgiler tanımlandıktan sonra ilgili fatura kaydet seçeneği ile kaydedilir.

10- Kaydedilen fatura e-devlet modülü e-müstahsil giden kutusu içerisindeki Gönderilecek faturalar sekmesi altında görülür. Entegratöre Gönder seçeneği ile e-müstahsil makbuzu gönderilir.

11-Gönderilen e-müstahsil makbuzunun durum bilgisi giden kutusu ekranından görüntülenebilir.

Yardımcı oldu mu?