03 - Finans Yönetimi

İş Yeri Kredi Kartı

747 görüntüleme 17 Kasım 2023 6

İş Yeri Kredi Kartı

İş Yeri Kredi Kartı işlemlerinin detaylı takip edilebilmesi için İş Yeri Kredi Kartı modülü Cari menüsü altına İş Yeri Kredi Kartı Listesi (scf4500) eklenmiştir.

 • İş Yeri Kredi Kartı Listesi
 • İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesi

İş Yeri Kredi Kartı eklemek için Kullanıcı Yetkilerinden İş Yeri Kredi Kartı Listesi, İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesi ve İş Yeri Kredi Kartı Dönemleri kullanıcı yetkileri açılmalıdır.

 

İş Yeri Kredi Kartı Eklenmesi

Kayıt Numara Şablonu tür alanına İş Yeri Kredi Kartı Kodu ve İş Yeri Kredi Kartı – Fiş No alanları eklendi.

İş Yeri Kredi Kartı ekleme ekranı (scf4501) içerisine kart tipi combosu seçenekleri arasında Asıl Kart, Ek Kart  ve Sanal Kart seçenekleri yer almaktadır.

İş Yeri Kredi Kartının bilgileri aşağıdaki bilgilere göre doldurulur.

Kart Tipi :  Asıl Kart,Ek kart ve Sanal Kart olmak üzere üç kart tipi mevcuttur.

Açıklama: İş Yeri Kredi Kartı bilgileri yazılır.

Kart No:  İş Yeri Kredi Kartı kart no bilgisi yazılır.

Geçerlilik Tarihi: İş Yeri Kredi Kartı son geçerlilik tarihi bilgisi yazılır.

Hesap Kesim Tarihi: İş Yeri Kredi Kartı hesap kesim tarihi bilgisi yazılır.

Ödeme Günü: İş Yeri Kredi Kartı ödeme günü bilgisi yazılır.

Ödeme Günü Her Zaman İş Günü Olsun:Bu seçenek işaretlendiğinde  İş Yeri Kredi Kartı son ödeme günü, hafta sonuna veya resmi tatile denk geldiğinde takip eden ilk iş günü olarak ayarlanmaktadır.

Hesap Kodu: İş Yeri Kredi Kartının bağlı olduğu banka seçilir.

Harcama Limiti: İş Yeri Kredi Kartı kart limiti bilgisi yazılır.

Nakit Çekim Limiti: İş Yeri Kredi Kartı nakit çekim limit bilgisi yazılır.

Limit Kontrolü: İş Yeri Kredi Kartı harcama limitini kontrol eder.Devam Et/Uyarı Ver/İşlemi Durdur kontrol seçenekleri mevcuttur.

Asgari Ödeme Oranı: İş Yeri Kredi Kartının dönem borcunun minimum ödeme tutarı oranı bilgisi yazılır.

Alışveriş Faiz Oranı: Çalışılan bankanın belirlediği oran bilgisi yazılır.

Gecikme Faiz Oranı: Çalışılan bankanın belirlediği oran bilgisi yazılır.

Personel: İş Yeri Kredi Kartının verilmiş olduğu  personel sicil kartı seçimi yapılabilir. Personel Kart Bilgileri kolonlar alanına İş Yeri Kredi Kartları kolonu eklenmiştir.

Satış Elemanı: İş Yeri Kredi Kartının ait olduğu satış elemanı bilgisi yazılır.

 

Sanal Kart Ve Ek Kart Eklenmesi

Sanal Kart ve Ek Kart kart tipleri seçilip eklenmek istenildiğinde asıl kart bilgileri girilmesi gerekmektedir. Ek kart ya da sanal kartlar içerisindeki banka bilgileri, hesap kesim ,ödeme gün bilgileri ve oran bilgileri asıl karttan alınacağı için değişiklik yapılması engellenmiştir.

Ek kart ya da sanal kart limiti asıl karttan fazla olmayacak şekilde kontrol eklenmiştir.

 

İş Yeri Kredi Kartı Dönem Oluşturma

İş Yeri Kredi Kartları Listesi F12 Diğer Dönemler ve kayıtlı iş yeri kartı değiştir ile giriş yapıldığında altta bulunan Dönemler butona tıklanarak İş Yeri Kredi Kartı Dönem Listesine gidilerek dönemler oluşturulmaktadır.

Kart tipi Asıl Kart olarak eklenen İşyeri Kredi Kartları İçin dönem bilgisi oluşturulmaktadır.

İş Yeri Kredi Kartı Dönem Listesi F4 Ekle yapılarak tek tek ekstre dönemleri oluşturulabilir.

Tüm ekstre dönemleri tek tek oluşturmak zaman alabileceği için Otomatik Oluştur seçeneği eklenmiştir.Dönem listesi içerisine eklenen Otomatik Oluştur butonuyla yıl seçimi pop up ekranı açılacaktır.

Buradan seçilen yıllar için, Asıl kartın içerisindeki hesap kesim ve ödeme günlerine göre ekstre dönemleri topluca oluşturulur.

Asıl Kart dönemleri, bağlı olduğu Ek Kart ve Sanal Kart dönemler alanına yansımaktadır.

 

İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesi scf4510

Cari menüsü altına İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesi scf4510 eklenmiştir.

Ekle seçeneği ile  fiş ekleme (scf4511) ekranı açılmaktadır. Türü seçeneği altında;

 • Ödeme,
 • İade,
 • Devreden Borç
 • Devreden Alacak
 • Artı Puan
 • Eksi Puan
 • Kart Aidat

seçenekleri bulunmaktadır.

Devreden borç ve devreden alacak fiş türleri eksik ya da fazla ödeme yapıldığı durumlarda bir sonraki ekstre dönemine devreden tutar için kullanılmaktadır.

Fiş ekleme ekranı içerisinde girilen fiş numarası için kayıt numara şablonundan tanım yapılabilmektedir.

İş Yeri Kredi Kartı fişi içerisinde harcanan ve kazanılan puan alanları mevcuttur.

 

Cari Hesap Fişi Listesi İş Yeri Kredi Kartı Fiş Ekleme 

Cari Hesap Fiş Listesi F4 Ekle İş Yeri Kredi Kartı ve İş Yeri Kredi Kartı İade olarak 2 yeni fiş türü eklenmiştir.
Cari hesap fişlerine eklenen bu 2 fiş türü için satırda İş Yeri Kredi Kartı seçimi gelecektir. Kaydet işlemi yapıldığında tarihe bakılarak hangi ekstre döneminde olduğu bulunarak ilgili döneme ekleme yapılır.

 

İş Yeri Kredi Kartı Fişi Ekleme

İş Yeri Kredi Kartı Fişi satır alanlarında yer alan Taksit Sayısı , Kazanılan Puan ve Harcanan Puan kolonları eklenmiştir.

Taksit Sayısı: Kolona yazılan değer kadar İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesine taksit fişi oluşturmaktadır.

Kazanılan Puan: Alışverişten kazanılan puan

Harcanan Puan: Alışverişte harcanan puan

İş Yeri Kredi Kartı Fişi içerisinde eklenen Taksit Sayısı alanına girilen değer kadar İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesinde Ödeme türünde taksit fişi oluşmaktadır.

İş Yeri Kredi Kartı Kazanılan Puan Eklenmesi

İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesinde alışverişten kazanılan puan mevcut ise, Kazanılan Puan koluna değer yazılır.

 

İş Yeri Kredi Kartı İade Fişi Ekleme 

Mevcut dönem içerisinde yapılmış olan ödemelere istinaden İade işlemi gerçekleştiğinde İş Yeri Kredi Kartı İade fişi olarak eklenmektedir.

İş Yeri Kredi Kartı İade Fişi olarak girilen tutar İş Yeri Kredi Kartı Fiş Listesine türü İade olarak yansımaktadır.

 

İş Yeri Kredi Kartı Ödeme

Cari hesap fişlerine eklenen İş Yeri Kredi Kartı ve İş Yeri Kredi Kartı İade Fişi satırda İş Yeri Kredi Kartı seçilip , kaydet işlemi yapıldığında tarihe bakılarak hangi ekstre döneminde olduğu bulunarak ilgili döneme ekleme yapılır.

İş Yeri Kredi Kartı Listesi üzerinden Ödeme Yap butonuyla bir ödeme ekranı açılmaktadır.

Ödeme asıl kartlar, ek kart ve sanal kart üzerinden yapılabilir.

Ödeme ekranında kart bilgilerinin yanına limit ve borç bilgileri eklenmiştir. Altta Ekstre, Mevcut Dönem ve Gelecek Dönem olmak üzere 3 sekme bulunmaktadır.
Mevcut Dönem sekmesinde hesap kesim tarihine kadar olan hareketler görülmektedir.

 

Ekstre sekmesinde önceki dönemlere ait hareketler gelir. Ekstre dönem combosu üzerinden dönem seçilerek ilgili dönem hareketleri görülebilir.

Gelecek Dönem sekmesi de Ekstre sekmesinde olduğu gibi bir comboya bağlı olarak sonraki dönem hareketlerini gösterir.
Ekstre ve Mevcut Dönem sekmeleri için Ödeme Yap butonu gelmektedir, Gelecek Dönem için Ödeme butonu görünmeyecektir.

Ekstre sekmesinde Ödeme Yap butonuna tıklandığı durumda önceki dönem borcu varsa bir popup açılacaktır. Açılan ödeme detayları ekranı içerisine dönem borcu getirilir.

Ödeme detayları ekranı üzerinden ödemenin türü seçilebilir. Bankadan ya da kasadan ödeme yapılabilir, her ikisinden de aynı anda parçalı olarak da ödeme yapılabilir.

Ödeme detay ekranından girilen değerlerden sonra bankadan ödeme için banka fişi ekranı açılır, bu ekran üzerinden kullanıcı gerekli değişiklikleri yapıp kaydetme işlemi yapabilir.

Eğer kasadan ödeme yapılacaksa benzer şekilde kasa fişi açılır ve kullanıcının değişiklik yapmasına izin verilmektedir.

Ekstre sekmesi İş Yeri Kredi Kartı Dönem Borcunun bir kısmı banka ve bir kısmı kasadan yapıldığında dönem borcu kalan tutar bir sonraki döneme aktarılması için ekran uyarısı gelmektedir.

Açılan uyarı penceresinde çıkan soruya Evet butonu seçildiğinde Kalan Devir Bakiyesi Mevcut Dönem sekmesinde Devreden Borç fiş türü olarak gelmektedir.

Önceki Dönem içerisinde Devreden Borç türünde bir İş Yeri Kredi Kartı Fişi varsa bu devreden borç üzerinden faiz hesabı yapılır. Eğer hesaplanan faiz tutarı varsa ödeme detay ekranında faiz kolonunda bu tutar gösterilir. Mevcut dönemdeki Öngörülen faiz tutarını manuel değiştirebilirsiniz.

Bankadan yapılan ödemelerde faiz tutarı ayrı bir banka fişi kalemine yazılmaktadır.

Banka Fişi kalemlerine kolon olarak KK İşlem Tipi eklenmiştir. Faiz tutarı için bu alan Faiz Ödemesi olarak gelir, normal ödeme için Borç Ödemesi türünde gelecektir.

Kasa fişlerine faiz için ayrıca bir alan eklenmemiştir.

Kasa Fişleri Listesi / Banka İşlemleri Kredi Kartına Yatırılan ve Kredi Kartından Çekilen olarak 2 yeni fiş türü eklenmiştir.

Kasadan yapılan ödemeler Kredi Kartına Yatırılan türünde oluşacaktır ve İş Yeri Kredi Kartı hareketlerine bu fişler gelecektir.

Kasa Fişlerinden Kredi Kartından Çekilen türünde bir fiş girişi yapılır.

Kasa Fişlerinden Kredi Kartından Çekilen tutar girişi kredi kartının Nakit Avans Limiti üzerinden düşecektir.

 

İş Yeri Kredi Kartı Ödeme Planı

Ödeme planları içerisine İş Yeri Kredi Kartı checkboxı ve İş Yeri Kredi Kartı seçim alanı eklenmiştir. İş Yeri Kredi Kartı checkboxı işaretlendiğinde kart seçimi için alan açılacak ve alttaki ödeme tablosu kapatılacaktır.

İş Yeri Kredi Kartı tanımlanmış ödeme planları sadece alım türü fişleri için seçilebilir olacaktır.

Fatura sonrası açılan ödeme ekranında sağ alttaki ödeme türü combosuna İş Yeri Kredi Kartı eklenmiştir. Aynı zamanda basit ödeme kutucuklarına da İş Yeri Kredi Kartı seçilmiş ödeme planları getirilecektir.

Basit ödeme alanına eklenen İş Yeri Kredi Kartı seçili ödeme planları en altta ve farklı renkte gelmektedir. Tutar girildikten sonra bir popup açılarak taksit sayısı, harcanan puan ve kazanılan puan girilmesi beklenir.

Girilen taksit sayısına göre İş Yeri Kredi Kartı fişi oluşacaktır. Bu taksit sayısı ödeme sayfasındaki tabloda ayrıca kolonda da görünmektedir.

Taksitli harcamalarda harcanan ve kazanılan puan ilk taksite eklenir.

 

İş Yeri Kredi Kartı Muhasebeleştirme

İş Yeri Kredi Kartı ödemesi sonucu oluşan Banka ve Kasa Fişlerinin muhasebeleştirilmesi için Muhasebe Bağlantı Kodları F4 Ekle Ödeme Planı Bağlantı Kodları aşağıdaki bağlantı kod türleri eklenmiştir.

 • İş Yeri Kredi Kartı Bloke
 • İş Yeri Kredi Kartı Faiz Ödemesi
 • İş Yeri Kredi Kartı Aidat Ödemesi

Banka Fişleri muhasebeleştirilirken İş Yeri Kredi Kartı Bloke ve Faiz ödemesi türü Borçlu, Banka Alacaklı olacak şekilde geliştirme yapılmıştır.

Kasa Fişlerinin muhasebeleştirmesi için Kasa Alacaklı, İş Yeri Kredi Kartı Bloke hesabı borçlu olacak şekilde geliştirme yapılmıştır.

İş Yeri Kredi Kartı Veri Aktarım Sihirbazı

Veri Aktarım Sihirbazı içerisine İş Yeri Kredi Kartı ve İş Yeri Kredi Kartı Fişi xml ve excel özel tanım seçenekleri eklenmiştir.

İş Yeri Kredi Kartı Toplu Bilgi Güncelleme Ekranı

Toplu Bilgi Güncelleme ekranına  İş Yeri Kredi Kartı  türü eklenerek, kart içerisindeki alanların toplu şekilde güncellenmesine olanak sağlanmıştır.

 

İş Yeri Kredi Kartı Web Servis

Web servisler içerisine İş Yeri Kredi Kartı ve  İş Yeri Kredi Kartı Fişi için listele, ekle, güncelle, getir, sil servisleri eklenmiştir.

İş Yeri Kredi Kartı Listesi Ve İş Yeri Kredi Kartı Ekstresi Raporları

İş Yeri Kredi Kartı Listesi yazdır butonu altına İş Yeri Kredi Kartı Listesi (scf4500b) ve İş Yeri Kredi Kart Ekstresi (scf4500a) raporları eklenmiştir.

İş Yeri Kredi Kartı Ekstresi (SCF4500A)

İş Yeri Kredi Kartı Listesi (SCF4500B)

 

Yardımcı oldu mu?