04 - Muhasebe Yönetimi

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama

2657 görüntüleme 5 Mayıs 2020 0

DİA Personel Modülünde Kısa Çalışma Hesaplama ve Ücret Bordrosu

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2.maddesinde “Zorlayıcı sebeplerle kısa  çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24  üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde  öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü yer almaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 40.maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı  bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan  işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.”  hükmü bulunmaktadır.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

Kısa Çalışma Ödeneğini DİA’da Nasıl Hesaplanır? 

Örnek 1;​ Asgari ücret ile çalışan ve 23.03.2020 tarihinde Kısa çalışma ödeneğine  başvuru yapmış bir işyeri ;  Normal çalışma gün : 23   Çalışılmayan Süreye isabet eden gün :7   Toplam SGK Gün : 30 olduğunda;

Mart/2020 Ücret Bordrosu 
Asgari ücretli işçinin günlük brüt ücreti 98,10 TL olduğundan;
– 01-23 Mart/2020 tarihleri arası için ücret tahakkuku (98,10* 23 =) 2.256,30- TL
– 24-30 Mart/2020 tarihleri arası yarım ücret tahakkuku [(98,10 / 2)*7=343,35.-TL]  olarak hesap edilecektir.
– Ayrıca yarım ücret ödemelerinde SGK işçi hissesine tekabül eden %14 ve %1 İşci  payı matrahı asgari ücretten az olamayacağından yarım ücret olarak ödenen kısma  ilişkin tutar işverence karşılanması gerekecektir.
Bu durumda Brüt Ücret : 2.599,65.- TL SGK Matrahı : 2.943,00.- TL dir.

 

Örnek 2:​ Brüt maaşı 4.000,00.-TL ve 16.03.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneğine  başvuru yapmış bir işyeri için;  Normal çalışma gün :15   Kısa Çalışma Gün :7   Toplam Gün Sayısı :22 olduğunda;

– 01-15 Mart/2020 tarihleri arası için ücret tahakkuku 4.000,00.-TL/30 : 133,33 TL  (133,33* 15 =) 2.000,00- TL
– 16 -22 Mart/2020 tarihleri arası yarım ücret tahakkuku [(133,33 / 2) *7 =466,66] .-TL  olarak hesap edilecektir.
– Ayrıca yarım ücret ödemelerinde SGK işçi hissesine tekabül eden %14 ve %1 İşci  payı matrahı asgari ücretten az olamayacağından yarım ücret olarak ödenen kısma  ilişkin tutar işverence karşılanması gerekecektir. Günlük ücretin yarısı asgari günlük  ücretin (98,10) altında olduğu için 7 günlük süre asgari günlük ücret üzerinden  hesaplanacaktır.
Günlük asgari ücret üzerinden 7*98,10 =686,70 TL
Brüt Kazanç : 2.466,67.-TL  SGK Matrahı : 2.686,70.-TL
( 2.686,70.-TL SGK Matrahı – Brüt Kazanç : 2.466,67.-TL)= 220,03.-TL İşverence  karşılanacaktır.

 

 

Örnek 3:​ Brüt Maaşı 8.000,00.-TL ve 16.03.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneğine  başvuru yapmış bir işyeri için;  Normal çalışma gün:15   Çalışılmayan Süreye isabet eden gün :7   Toplam Gün Sayısı :22 olduğunda;

– 01-15 Mart/2020 tarihleri arası için ücret tahakkuku (266,67* 15 =) 4.000,00- TL
– 16 -22 Mart/2020 tarihleri arası yarım ücret tahakkuku [(266,67 / 2) *7 =933,34] .-TL  olarak hesap edilecektir.
Brüt Kazanç : 4.933,33.-TL  SGK Matrahı :4.933,33.-TL
Günlük ücret :266.67/2=133,33.-TL Günlük Asgari ücret:98,10.-TL  Günlük ücretin yarısı asgari ücretten fazla olduğu için işverene herhangi bir matrah  farkı yansıtılmayacaktır.

 

Örnek hesaplamalarda olduğu gibi kısa çalışma ücreti olarak verilecek yarım ücret  günlük asgari ücretin altına düşmesi halinde; SGK Prim hesaplamasında günlük asgari  ücret dikkate alınarak bildirim yapılmaktadır. Brüt kazanç ile SGK prim ödemesi  arasındaki fark işverence karşılanmaktadır.

 

Yardımcı oldu mu?