Gelişmiş Üretim

Maliyet Ataması Nasıl Yapılır

1115 görüntüleme 28 Temmuz 2017 0

İşçilik, istasyon ve genel gider olarak; üretim emrinin, iş emrinin veya bir reçetenin maliyetinin hesaplanmak için tanımlanır. 3 farklı türde maliyet belirtilebilir:
  • İşçilik: Operatör maaşları, primleri gibi giderler takip edilebilir. Operatör maliyet türünü belirtmek için Özel Kodu alanında bir operatör özel kodu belirtilir. Örneğin; Ustabaşı.
  • İstasyon (Makine/Teçhizat): İstasyonların amortismanları, harcadıkları enerji maliyeti gibi giderler takip edilebilir. İstasyon maliyet türü belirtmek için Özel Kodu alanında bir istasyon özel kodu belirtilir. Örneğin; Parçalama.
  • Genel Gider: Üretim alanının temizliği, korunması, ısınması gibi üretimle alakalı genel giderler takip edilebilir. Özel kod belirtilmez.
 
Genel Evrak bilgileri ve maliyet bilgileri doldurulduktan sonra kalan alanların;
  • Malzeme: Bu maliyetin hangi malzeme için geçerli olacağını belirtir. Örneğin; paketlenme maliyeti ayrı alınacaksa, o mamul seçilmelidir.
  • Miktar: Malzemenin miktarı belirtilir.
  • Başlangıç-Bitiş: Maliyetlerin hangi tarih aralığı için geçerli olduğu girilecektir. Bu sayede eski tarihli maliyetlerin kaydı tutulabilir.
  • Kaç Birimlik Maliyet?: Tutarda belirtilecek malzemenin ne kadar birimlik bir maliyet olduğu bu alanda belirtilecektir. Türü, Miktara Göre, Operasyon Süresine Göre (dk) ve % Olarak Dağıt seçeneklerinden biri seçilebilir. Örneğin; 15 dakikalık bir operasyonda Ustabaşı çalışıyorsa operasyon süresine göre operatörlük maliyeti hesaplanabilir. 1 dakikalık maliyeti de hesaplanıyorsa türü Operasyon Süresine Göre seçilebilir ve Miktar 1 girilebilir.
  • Maliyet Tutar?: Belirtilen birimin maliyeti hem ana döviz hem de raporlama dövizi üzerinden belirtilecektir. Örneğin; bir ustabaşı maaşı için 1.100 TL ve 800 $ bilgileri girilebilir. Maliyet Raporu’ nun raporlama dövizine göre olan sonuçlarının doğru olması Raporlama Dövizi alanının doğru girilmesi ile mümkündür.

Yardımcı oldu mu?