CRM

Görüşme Notları Cari Bilgileri Yetki Koduna Bağlandı
Görev Listesi (GTS1000) ve Görev Tanım (GTS1001) “Detay” alanında Cari Bilgisinin Yetki ...
Daha Fazlasını Oku
Görev Tipi Süreçler Listesi Araya Sıra Ekleme Geliştirildi
Görev Tipi ekleme (GTS1901) ekranı Süreçler listesinde oluşturduğumuz sıralamaya sonradan  “CT...
Daha Fazlasını Oku
 
Görev Tipi Alanına Yeni SMS Şablonları Eklendi
Görev Tipi (GTS1901) alanına SMS Şablonu [cari], [not], [konu], [planlamasaati1] ve [planlamasaati2]...
Daha Fazlasını Oku
Görev Tipi “İşi Kapat” Süreci Yetki Parametresine Bağlandı
Görev Tipi (GTS1901) süreçler listesinde “İşi Kapat” seçeneği son işlemi, kullanıcı yetk...
Daha Fazlasını Oku
 
Servis Formu Detayları Takvim/Ajanda Alanına Getirildi
Takvim Ajanda’ da oluşturulan Servis Formu için, Cari Ünvanı, Servis Form Numarası, Tipi ve Sü...
Daha Fazlasını Oku
Görev Çıktısı Raporu Tasarımına Yeni Alanlar Eklenmiştir
Görev Çıktısı Görüşme Notları tasarımı satır alanlarına Cari Ana Adres Model alanının eklenmesi geli...
Daha Fazlasını Oku
 
Kayıt Numara Şablonlarına Görev No Eklenmiştir
Görev Tanımı, Görev no alanının SİS2550 Toplu Numara Güncelleme ve SİS0301 Kayıt Numara Şablonu alan...
Daha Fazlasını Oku
Görev Kartı İlgili Kullanıcı Zorunluluk Parametresi Eklendi
Görev Tanımı İlgili Kullanıcı alanının sistem parametreleri zorunlu alanlara eklenmiştir.
Daha Fazlasını Oku
 
Talep Fişine Döviz Alanı Eklendi
Talep fişi ekranında döviz türü ve döviz kuru alanları eklendi. Talep listesi ekranına ilgili alanla...
Daha Fazlasını Oku
Görüşme Listesi Ekranına Alan Eklemesi Yapıldı
Toplu mesaj sistemi ekranından gönderilen SMS’ler için log kayıtlarını görüşme listesi ekranın...
Daha Fazlasını Oku