E-Devlet

E-Devlet Modülü Geliştirmeleri
2023 e defterinde 2023 yılı enflasyon düzeltme fişleri dahil edildi. E-İrsaliye Lisansı Olan Müşteri...
Daha Fazlasını Oku
İşletme Hesap Fişi E-SMM Alanına Geliştime Yapıldı
[İSD1201] İşletme Hesap fişi E-Serbest Meslek Makbuz  içerisinde bulunan “Kayıt Alt türü”...
Daha Fazlasını Oku
 
Gönderilen E-Belgelerde Geliştirme Yapıldı
Entegratöre Gönderimi yapılmış olan E-Belgelerde belirtilen alanlarda değişiklik yapılabilmesi sağla...
Daha Fazlasını Oku
E-Belgeler İçin Doğru Tasarım Kontrolü Eklendi
İmzalanan Ve hazırlanan E-Belgelerde (e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye/e-müstahsil/e-smm) doğru tasarım ...
Daha Fazlasını Oku
 
E-Fatura/Arşiv/İrsaliye Xml Kalem Detayı Güncellendi
E-fatura/E-arşiv/E-irsaliye Xml’leri içerisine Kalem Detaylarında ilgili stoğun “Çıkış D...
Daha Fazlasını Oku
Gelen Fatura Sipariş Kalemler Kolonu Güncellendi
Gelen Fatura sipariş kalemi seçerek aktar işleminde sipariş kalemlerine “Masraf Merkezi, Proje...
Daha Fazlasını Oku
 
E-Fatura/Arşiv/Müstahsil Raporlarına Yeni Oranlar Eklendi
E-Fatura Listesi <EFA1000A>, E-Arşiv Listesi <EFA2000A>, E-Müstahsil Listesi <EFA2100...
Daha Fazlasını Oku
E-Fatura Şablonlarına Güncel Değerler Eklendi
E-Fatura şablonları içerisinde SchmeID alan değerlerine güncel değerlerin eklenmesi sağlandı. <ef...
Daha Fazlasını Oku
 
İptal Edilen E-Arşiv Faturalara İptal Yazısı Getirildi
İptal Edilen E-Arşiv faturası DİA Entegrasyon sorgulaması yapıldığında iptal edilmiştir yazısının ge...
Daha Fazlasını Oku
E-Fatura/İrsaliye PDF Kaydet Eklendi
E-Fatura Taslakları [EFA1030]/E-İrsaliye Taslakları [EFA3000]> Diğer PDF Kaydet alanının getirilm...
Daha Fazlasını Oku