Muhasebe

İhracat Fat. Muhasebeleştirme Tarihine İntaç Tarihi Getirildi
İhracat Kartında “Muhasebeleştirmede İntaç Tarihi Baz Alınsın” seçildiğinde Muhasebe Fiş...
Daha Fazlasını Oku
e-Defter Hazırlama Ekranına Yeni Alan Eklendi
e-defter hazırlama ekranında saklama dizini dosyası alanı eklendi.
Daha Fazlasını Oku
 
Kdv 2 Bey. Hesaplama Tipi Kolonu Eklendi
Kdv 2 beyannamesinde Hesaplama Tipi Kolonu (Matrah/Vergi) eklenmesi sağlandı.    
Daha Fazlasını Oku
Demirbaş Kartı Muhasebe Kodu Bağlantısı Sağlandı
Demirbaş Kartı listesinde her bir demirbaş kartına Muhasebe Kodu Bağlantısı yapılabilmesi sağlandı. 
Daha Fazlasını Oku
 
Cari Hesap Fişleri Diğer Sekmesine Eklemeler Yapıldı
Cari Hesap Fişlerinde (Ayrıntılı) diğer butonunda ”Muhasebeleştir”, ”Muhasebeleşti...
Daha Fazlasını Oku
Kayıt Numara Şablonuna Muhasebe Fişi Eklendi
Kayıt Numara Şablonundan tanımlanan Belge Numaralarının Muhasebe Fişlerine otomatik olarak gelmesi s...
Daha Fazlasını Oku
 
Cari Ünvan Özelliği Sistem Parametresi Geliştirildi
Sistem Parametrelerinde Banka Fişi Muhasebeleştirme ve Çek Senet Muhasebeleştirme yaparken fiş açıkl...
Daha Fazlasını Oku
Yansıtma Fişlerinin Xml Aktarımı Sağlandı
Veri Aktarım Sihirbazında Genel Veri Aktarımı alanında Yansıtma Fişlerinin xml ile aktarımı sağlanmı...
Daha Fazlasını Oku
 
Bordro Listesi Dökümü Tasarımı Geliştirildi
Bordro Listesi Dökümü Tasarımı ekranına  Sosyal Yardımlar Alanı eklenmiştir.  
Daha Fazlasını Oku
Muhasebe Toplu Hesap Kodu Seçimi Yapılması Sağlanmıştır
<muh1200> Muhasebe fişlerinde alt panel de yer alan “Diğer” alanından toplu hesap ...
Daha Fazlasını Oku