03 - Finans Yönetimi

Proje Yönetimi

1496 görüntüleme 18 Temmuz 2017 Güncellenme: 2 Haziran 2020 3

Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesindeki gelirlerin, giderlerin ve bunların sonucunda oluşacak kar ve zararların takip edilmesi için kullanılmaktadır.

DİA Üzerinden İzlenecek Adımlar

Proje işlemleri 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

  • Proje Kartları Tanımlama (Planlama Aşaması),
  • Proje Dağıtım Şablonları Oluşturma (Programlama Aşaması),
  • Proje Fişleri, Raporlar (Kontrol Aşaması),

Planlama Aşaması; Projeleri faaliyet bazında tanımlamak ile başlar. Proje Listesinden  Ekle ile faaliyetlerin süreleri tahmin edilir ve aralarındaki başlamadan önce tamamlanması gereken bilgiler tanımlanır.

Tanımlanan proje kartları sonrası her bir faaliyetin başlama ve bitiş zamanlarını ve faaliyetler arasındaki ilişkileri gösteren dağıtım şablonları hazırlanır. İlgili şablon tanımları Proje Dağıtım Şablonu Ekle ile tanımlanır. Şablonda cari bazında, stok kartı bazında ve hizmet kartı bazında yapılan faaliyetler veya bunlar sonucundaki belirli yüzdesel değerlerin verileri oluşturulur. Aynı zamanda Proje tanımlaması farklı işleri ayrıntıları ile inceleme avantajı sağlar.

*Bu örnekte belirli carilerden yapılan işlemler, belirtilen tarih aralıklarında yapılacak ilgili fişlerde %10 Proje kartına işlemektedir. Projelerin fiş girişlerinde seçilmesi durumunda ise fiş toplamlarını projeye dahil etmektedir.

Şablonda girilen değerler sonrası yapılan işlemlerde Projeye ait fişler oluşmaktadır. Bu fişlerde Proje Fişleri Listesinden takip edilmektedir. Proje hareketlerinde Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Malzeme Fişi, Talep, Cari Hesap Fişi, Kasa Fişi, Banka Fişi, Çek-Senet Bordrosu, Servis Formu gibi işlemler takip edilebilmektedir.

Projeye ait işlemler aynı zamanda Proje Listesinden F12 Diğer > Proje Hareketleri seçilerek ilgili proje kartının hareketleri incelenebilmektedir. Proje Hareketleri faaliyet türlerinden tek seçim veya birden fazla seçim ile filtrelenebilmektedir.

Kontrol aşamasında ise, düzenli aralıklarla projenin ilerleme raporlarını hazırlama amacına yöneliktir. Kısacası kontrol aşamasında; proje analiz edilir, eğer sapma varsa da güncelleştirilir. İlgili raporlar; Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu, Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu… şeklindedir.

Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu’nda tarih aralığı belirlenir, cari seçimi yapılır ve Özet seçimi isteğe bağlı seçilerek proje şablonu dahilinde oluşan fiş türleri raporlanmaktadır.

Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu’nda ise Proje kartları seçilerek belli bir tarihteki proje kartlarının bakiyeleri raporlanmaktadır.

Yardımcı oldu mu?