13 - Personel Yönetimi

07252 Nolu SGK Teşvikine İlişkin Düzenleme

610 görüntüleme 13 Eylül 2020 Güncellenme: 18 Eylül 2020 0

MEVZUAT

4447 sayılı Kanunun  geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların iş yerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi, durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

 

DİA’ da 07252 Sayılı Kanun 

 Personel kartı ekranında, tabi olduğu kanun 07252 seçilmelidir. Seçilen 07252 kanun no’ya istinaden açılan ekrana  Kısa Çalışma  Teşvik Gün, Kısa Çalışma Teşvik Başlangıç  ve Kısa Çalışma Teşvik Bitiş alanları eklenmiştir. Böylece puantaj içerisinde ilgili personel seçimi yapıldığında, eğer puantaj düzenleme tarihi kısa çalışma teşvik başlangıç ve bitiş tarihleri arasında ise puantaj içerisine, personel kartındaki kısa çalışma ortalama gün sayısının otomatik gelmesi sağlanmıştır.

 Bir personel için yararlanılabilecek azami teşvik tutarı ;
 (98,10*30=2.943 TL) *( %37.5) =1.103.63 TL’dir.

mevzuat1

 Toplu personel güncelleme ekranı  kullanılarak birden fazla Personel Kartı içerisinde 07252 sayılı kanun seçimi yapılmış personel Kartları için Kısa Çalışma Teşvik Gün Sayısı ve Kısa Çalışma Teşvik Başlangıç ve Bitiş Tarihi girişi yapılarak toplu tanımlama yapılabilmektedir.

mevzuat 2

 ÖRNEK 1: Brüt Ücreti 4.000 TL  olup destek kapsamına giren sigortalının 2020 / Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 olduğu ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında;

Her ay için;

4.000,00 TL * %37,5 = 1.500,00 TL  işverence ödenmesi gereken Sgk Primi + İşsizlik ödemesi

20* 98,10  TL = 1.962,00 TL  Kısa Çalışma Teşvik İstisna Matrahı

1.962,00 TL * %37,5 = 735,75 TL Sgk Primi + İşsizlik ödemesi Destek Tutarı 

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;

1.500-735,75 = 764,25 TL olacaktır.

mevzuat3

Bordro Listesi Dökümünde, eklenen 7252 sayılı kanun indirimi ve 7252 sayılı kanun işsizlik indirimi  bordro tasarımında ayrı ayrı getirilmektedir.

mevzuat 4

mevzuat 5

 

07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MUHSGK) ‘de yararlandığın güne göre iki satırda gelmesi sağlandı.

mevzuat 5

ÖRNEK 2:  Sigortalının Ağustos ayındaki brüt ücretinin 10.000,00 TL olduğu ve kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı 30 gün olduğu varsayıldığında ise;

10.000,00 TL * %37,5 =3.750,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı,

(30 gün x 98,10 TL x %37,5) aylık yararlanacağı teşvik tutarı 1.103,63 TL olacaktır.

3.750,00 -1103,63 = 2.646,37 TL destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarıdır.

mevzuat 6

 

07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden 30 gün yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MUHSGK) ‘de tek satır olarak aşağıdaki şekilde gösterilmesi sağlandı.

mevzuat 7

Yardımcı oldu mu?