13 - Personel Yönetimi

Personel Yıllık İzin Takibi

3142 görüntüleme 18 Temmuz 2017 Güncellenme: 1 Şubat 2021 4

Bir yıldan fazla süre çalışan personeller ücretli izin hak ederler. İşveren bu izni personel istemese bile kullandırmak mecburiyetindedir. Yasalarda personellerin çalışma sürelerine göre en az kullanabilecekleri ücretli izin limitleri tanımlanmıştır.

İzin Planlama; Personelin ücretli ve ücretsiz olarak kullandıkları ve kullanacakları izinleri takip edebilmemize olanak sağlar. Resmi tatil belirtilmişse, bordroya aktarırken mevcut ayda tanımlanan resmi tatil ile çakışmıyorsa, eklenir. Devir olarak yıllık izin girilebilir. İzin başlangıç ve bitiş tarihi saatleriyle birlikte belirtilir. İzinli gün sayısı sistem tarafından hesaplandığı gibi, manüel olarak da değiştirilebilir.

Planlandı, Gerçekleşti, İptal Edildi şeklinde izin durumu belirtilir. Yıllık izne etkisi: izinli gün sayısı, hak edilen yıllık izin gün sayısına eklenir, çıkartılır yada hiçbir etkisi olmaması sağlanabilir. Bordroya aktar “Evet” olarak seçilmesi halinde, planlama kaydı puantaj hesaplanırken de dikkate alınır. Ayrıca yine bu alanda onaylayan personelin bilgisi de girilebilir. Onay durumu “Kabul Edildi” olarak işaretlenirse, ilgili kart işleme konulur. İzin planlama yapamadan önce izin türlerimiz belirlenmiş olmalıdır.

İzin Türleri: Firma genelinde geçerli olan izin türleri tanımlanır. Sınırsız sayıda tanım yapılabilir. Burada tanımlanan izin türü bordroya aktarılırken ve yıllık izin hesaplanırken hangi kategoriye dahil edileceği seçilir.

İzin Grupları: Personelin ay cinsinden çalışma süresine göre izin hak edişlerinin tanımlandığı ekrandır. Personel kartı içerisinde, personelin hangi izin grubuna dahil olacağı belirtilir ve otomatik yıllık izin hesaplamasında burada belirtilen izin grubu dikkate alınır.

Mesai Günleri: Firmada çalışan personellerin hangi mesai günleri ve saatlerinde çalıştıklarının belirtildiği alandır. Tanımlanan mesai günleri otomatik puantaj oluşturma aşamasında kullanılır. Normal mesai ve hafta sonu tatili burada belirtilen bilgilere göre hesaplanır. Personel kartı içerisinden personelin hangi mesai günleri çalıştığı belirtilir.

Resmi Tatil Günleri: Yıl içerisindeki resmi tatil günleri aralık verilerek belirtilir. Bordro hesaplarken, sistem ay içerisinde kaç gün resmi tatil olduğunu buradaki bilgilerden çıkarır. Yıllık izinlere etki edip/etmeyeceği kartlar tanımlanırken tercih edilir.

Toplu Yıllık İzin Güncelleme: Belirtilen yıldaki izin hak edişlerini hesaplayarak personel kartına işler. Personel işe başlama tarihinden 1 sene yıllık izin kullanamaz. İzin hak ediş tarihleri, işe başlama tarihinden itibaren birer yıl arayla olacaktır. Personel izin hak etmeden yıllık izin kullanabilir. Yalnız bu durumda kalan izin bilgisi de eksiye düşmüş olacaktır.

Personel Yıllık İzin Takibi: Personel kartı üzerinden [F12 Diğer] —> Personel Yıllık İzin Çizelgesi seçeneği ile personelin yıllar bazında izin kullanımlarını çizelge halinde takip edebilirsiniz. Devralınan, eklenen, hak edilen, kullanılan, planlanan, iptal edilen, kalan izin bilgileri liste şeklinde bu ekranda yer almaktadır. İstenirse ekran görüntüsünde görüldüğü gibi [F4 İzin Hakediş] seçeneğinden elle de izin hak edişi girilebilir.

Yardımcı oldu mu?